Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 16:35:14
Nhà thầu được đính chính thời gian hiệu lực trong đơn dự thầu?
Anh Ngọc - 01/11/2018 07:47
 
Theo quy định, một trong các tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Độc giả Nguyễn Trung (TP. Hồ Chí Minh) đặt câu hỏi như sau: Tôi công tác tại một đơn vị sự nghiệp. Đơn vị tôi tổ chức gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ cho công tác. Theo quy định tại hồ sơ mời thầu, thời điểm đóng thầu là 7 giờ 30 phút, ngày 29/3/2018. Hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối thiểu là 150 ngày kể từ ngày 29/3/2018. Hiệu lực của bảo đảm dự thầu tối thiểu là 180 ngày kể từ ngày 29/3/2018.

Một nhà thầu ghi hiệu lực của hồ sơ dự thầu trong đơn dự thầu là 150 ngày kể từ ngày 29/3/2016. Nhưng bảo đảm dự thầu vẫn ghi đúng là 180 ngày kể từ ngày 29/3/2018. Sau thời điểm mở thầu, nhà thầu có công văn giải trình do bộ phận nhập liệu ghi nhầm nên xin đính chính thời gian hiệu lực trong đơn dự thầu là 150 ngày kể từ ngày 29/3/2018.

Tôi xin hỏi, hồ sơ dự thầu của nhà thầu trên có hợp lệ hay không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

Điểm d, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
Theo quy định tại Mục 1 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư