Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 06 năm 2024,
Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội từ 22/2/2021
Nguyễn Lê - 21/01/2021 08:44
 
Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân vào giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 22/2, kết thúc lúc 17h ngày 14/3
.
Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Văn Tuý .

Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa thông qua nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử... sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Văn Tuý cho biết để thực hiện chủ trương cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, cấp có thẩm quyền của Đảng cũng ban hành một số quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết này để đảm bảo tính đồng bộ, liên thông trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, công chức giữa các đơn vị trong hệ thống chính trị; đảm bảo công bằng trong việc kê khai hồ sơ giữa những người được cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử với người tự ứng cử.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân vào giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 22/2, kết thúc lúc 17h ngày 14/3.  Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Tiểu ban nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Nghị quyết quy định Ủy ban bầu cử các cấp thông báo công khai địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên phương tiện thông tin đại chúng.

Về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vẫn thực hiện như quy định của Luật và đã áp dụng tại cuộc bầu cử lần trước (năm 2016), gồm 4 loại giấy tờ, tài liệu là: đơn ứng cử; sơ yếu lý lịch; Ttểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập và ảnh chân dung.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021
Quốc hội ấn định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, 23/5/2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư