Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 05:39:10
Nhựa An Phát Xanh muốn huy động 1.200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động
Thị Hồng - 20/12/2021 16:44
 
Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông vào ngày 10/1/2022 tới, trong đó có tờ trình về phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, Nhựa An Phát Xanh dự tính chào bán 100 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu (không giới hạn các cổ đông hiện hữu của công ty) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng.

Trong trường hợp cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác quan tâm, với giá bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng nguồn vốn doanh nghiệp này có thể thu về sau đợt phát hành là 1.200 tỷ đồng và được dùng cho 2 mục đích.

Thứ nhất, dùng 500 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng,vay các tổ chức tín dụng; nợ trái phiếu...).

Thứ hai, 700 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động bao gồm mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu...) và các chi phí khác như nhân công.

.
Nguồn vốn từ đợt phát hành lần này của Nhựa An Phát Xanh được dùng để trả nợ và bổ sung vốn lưu động. (Ảnh: AAA).

Đợt phát hành sẽ diễn ra trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành như kế hoạch, vốn điều lệ của Nhựa An Phát Xanh sẽ tăng lên 4.264 tỷ đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 11/2021, công ty này hoàn tất phát hành 470 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho 4 tổ chức nước ngoài nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Lô trái phiếu này của Nhựa An Phát Xanh thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo, được phát hành vào ngày 19/11/2021 với kỳ hạn 3 năm.

Lãi suất phát hành thực tế là 8%/năm. 

Tài sản đảm bảo trong trường hợp này là một lượng cổ phần do công ty nắm giữ tại Công ty cổ phần An Tiến Industries, Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội cùng một lượng cổ phần do bên thứ ba nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Bốn nhà đầu tư nước ngoài đã mua trộn lô trái phiếu riêng lẻ do Nhựa An Phát Xanh phát hành đợt này bao gồm 3 tổ chức tín dụng mua 75% và 1 công ty chứng khoán mua 25%.

Nhựa An Phát Xanh: Doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 642 tỷ đồng
Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần 3.407 tỷ đồng và lãi gộp 317,7 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư