Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 19 tháng 06 năm 2024,
Nhựa An Phát Xanh: Doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 642 tỷ đồng
Hồng Phúc - 31/10/2021 17:05
 
Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần 3.407 tỷ đồng và lãi gộp 317,7 tỷ đồng.

Với mức doanh thu và lãi gộp đạt được trong quý III lần lượt tăng 76,8% và 53,3% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận gộp quý này chỉ còn 9,3% trong khi cùng kỳ xấp xỉ 10,8%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng gần 11 tỷ đồng, lên 55,7 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 16 tỷ đồng thu về từ chuyển nhượng chứng khoán và lãi từ chênh lệch tỷ giá hơn 21 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, công ty này lãi từ chênh lệch tỷ giá hơn 53 tỷ đồng và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 34,5 tỷ đồng. 

.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như giá vốn bán hàng của Nhựa An Phát Xanh qua các quý.

Chi phí bán hàng trong quý III/2021 của Nhựa An Phát Xanh tăng mạnh, lên mức 198,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 55,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,2% lên 46,7 tỷ đồng. 

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi ròng giảm 18,8 tỷ đồng (tương đương giảm gần 22%) so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 67,2 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, dù duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh hạt nhựa, bao bì, mở rộng thị phần hoạt động vận tải nhưng cước phí vận tải tăng cao nên mức lãi ròng bị ảnh hưởng.

Biên lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm nay của công ty chỉ còn 2,8% trong khi cùng kỳ năm ngoái xấp xỉ 4,2%. 

Bảng: Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng của Nhựa An Phát Xanh so với cùng kỳ năm ngoái (Đvt: tỷ đồng)

 STT

 Chỉ tiêu

 9 tháng năm 2021

 9 tháng năm 2020

 1 

 Doanh thu thuần

 8.955

 5.310

 2

 Lợi nhuận gộp

 920.8

 569.3

 3

 Lợi nhuận thuần

 326.4

 239.2

 4

 Lợi nhuận trước thuế

 316.8

 249.9

 5

 Lợi nhuận sau thuế

 252.7

 222.9

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh ở mức 9.957 tỷ đồng, tăng 1.388 tỷ đồng so với đầu năm (tài sản ngắn hạn tăng 21%, lên 5.461 tỷ đồng).

Công ty tăng lượng tiền mặt từ 1,3 tỷ đồng hồi đầu năm lên 16,6 tỷ đồng; tăng số tiền gửi ngân hàng lên 471,8 tỷ đồng và có hơn 951 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đến cuối tháng 9 chỉ còn 11,1 tỷ đồng trong khi đầu năm là 758,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh (tăng 68%) lên 2.804 tỷ đồng; hàng tồn kho là 1.024 tỷ đồng. 

Công ty ghi nhận gần 13,9 tỷ đồng khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và 79,5 tỷ đồng khoản phải thu khách hàng dài hạn từ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (hơn 53,8 tỷ đồng) cùng Ankor Bioplastics (với 25,7 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả là 4.659 tỷ đồng, với khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều tăng so với đầu năm. Trong đó, công ty có khoản nợ ngắn hạn 3.801 tỷ đồng và 857,8 tỷ đồng nợ dài hạn (nợ dài hạn tăng 11% so với đầu năm nay).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là 642 tỷ đồng. 

Nhựa An Phát Xanh đã giải ngân gần hết 1.170 tỷ đồng huy động từ phát hành tăng vốn
Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã AAA, sàn HoSE) vừa có thông tin về tiến độ giải ngân cho các dự án sử dụng vốn từ đợt phát hành năm 2018.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư