Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 22:41:25
Nhựa Rạng Đông đã giải ngân hết vốn từ đợt phát hành năm ngoái
Chí Tín - 29/12/2017 15:15
 
Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP, sàn HOSE) cho biết đã giải ngân hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng hồi cuối năm 2016.
Một số thông tin cơ bản về Nhựa Rạng Đông
Một số thông tin cơ bản về Nhựa Rạng Đông

Cụ thể, đợt phát hành đã giúp Công ty thu về số tiền 70,722 tỷ đồng. Số tiền này thấp hơn so với kế hoạch huy động khi phát hành (94,296 tỷ đồng). Lý do là Công ty đã thay đổi giá phát hành từ 20.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu.

Trong 1 năm qua, Công ty đã sử dụng số tiền hơn 89,1 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục theo kế hoạch sử dụng vốn. Số tiền này lớn hơn số tiền huy động được từ đợt phát hành, phần thiếu hụt Công ty bù đắp bằng vốn vay ngân hàng.

Một số hạng mục chính đã được Công ty đầu tư gồm khoản đầu tư hơn 33,7 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị chính, đầu tư 38,4 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phụ trợ, đầu tư 2 tỷ đồng mua phương tiện vận tải, 15 đồng chi phí di dời trang thiết bị cụ và lắp đặt trang thiết bị mới…

Theo Nhựa Rạng Đông, các khoản đầu tư này đã được thực hiện đúng theo kế hoạch sử dụng vốn khi Công ty đưa ra tại thời điểm huy động và được kiểm toán bởi Công ty TMHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN).

NCB phát hành Chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 8,8%/năm
Từ ngày 30/11/2017, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) triển khai phát hành Chứng chỉ tiền gửi bằng Việt Nam đồng với lãi suất cao nhất lên tới...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư