Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 23:02:39
Ninh Vân Bay đạt lợi nhuận 16,6 tỷ trong quý I/2015
Chí Tín - 12/05/2015 13:55
 
Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vây Bay (mã NVT, sàn HOSE) cho biết, lợi nhuận hợp nhất trong quý I/2015 đạt 16,6 tỷ đồng.
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Sense Ninh Van Bay tại Khánh Hòa
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Sense Ninh Van Bay tại Khánh Hòa

Theo kết quả kinh doanh, Ninh Vân Bay đạt doanh thu hợp nhất 67 tỷ đồng trong quý I.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 40,6 tỷ đồng, doanh thu tài chính là 12,4 tỷ đồng, chi phí tài chính là 7,5 tỷ, chi phí bán hàng 8,4 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp 18 tỷ đồng. Với kết quả trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ninh Vân Bay đạt 19 tỷ.

Tính đến hết quý I/2015, Ninh Vân Bay có tổng tài sản là 1.460 tỷ đồng, nhỉnh hơn chút ít so với con số 1.435 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2014.

Trong đó, tài sản ngắn hạn của Ninh Vân Bay là 476 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 984 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn tại thời điểm cuối quý I/2015, nợ phải trả của Công ty là 452 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là hơn 139 tỷ và nợ dài hạn hơn 312 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đang ở mức 852 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Ninh Vân Bay dự kiến 212,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức doanh thu 210,68 tỷ đồng.

Dự kiến, thu nhập từ hoạt động tài chính của Ninh Vân Bay sẽ là 50,9 tỷ đồng, chi phí tài chính là 42,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp hợp nhất là 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 9,1 tỷ đồng.

Mới đây, Đại hội đồng cổ đông Ninh Vân Bay đã bầu ông John Joseph Ramos vào Hội đồng quản trị Công ty.

Ông John Joseph Ramos sinh năm 1965 là đại diện của cổ đông chiến lược nước ngoài Recapital Investments Pte. Ông là thạc sỹ Khoa học tài chính và là cử nhân nghệ thuật. Hiện ông đang là Giám đốc tài chính Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Messa, Indonesia.

Ngoài ra, một đại diện khác của Recapital Investments Pte đã được bầu vào Ban kiểm soát của Ninh Vân Bay là ông Bernardi Djumiril, sinh năm 1969.

Ông Bernardi Djumiril là thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính và có thêm bằng cử nhân quản lý kinh tế. Hiện tại, ông Bernardi Djumiril đang là Giám đốc tài chính của Công ty TNHH Tư vấn Recapital Jakarta (Indonesia) và là thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty TNHH Aetra Air Jakarta.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư