Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 09:24:34
Nợ xấu và nợ tiềm ẩn lên tới 5,22%, tập trung thanh tra lĩnh vực rủi ro cao
T.L - 02/10/2023 16:44
 
Ngân hàng Nhà nước cho biết, công tác thanh tra tiếp tục tập trung nguồn lực vào các đối tượng, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro cao, dễ phát sinh sai phạm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tư vấn trái phiếu doanh nghiệp.

Nợ xấu nội bảng 3,56%, tính cả nợ tiềm ẩn lên tới 5,22% 

Trong báo cáo giữa kỳ vừa gửi tới Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết, nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng có xu hướng tăng nhanh từ năm 2022 và tiếp tục tăng nhanh trong các tháng đầu năm 2023.

Đến cuối tháng 7/2023, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 3,56%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu (như các khoản nợ được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với mục đích cơ cấu lại nợ, các khoản phải thu khó đòi, lãi dự thu phải thoái...) của hệ thống các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 7/2023 là 5,22%.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống đã xử lý được khoảng 128.800 tỷ đồng nợ xấu. Về nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng xác định theo Nghị quyết 42, tổng nợ xấu tăng 3,42% so với cuối năm 2022. Lũy kế từ ngày 15/8/2017 đến cuối tháng 7/2023, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng 425.900 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42.

Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý chống sở hữu chéo, cho vay sân sau

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV (diễn ra vào tháng 5-6/2023), trong đó có rà soát, sửa đổi các nội dung liên quan đến việc xử lý và ngăn chặn sở hữu chéo, quy định về tỷ lệ nắm giữ cổ phần, giới hạn cấp tín dụng.

 Theo đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Luật Các tổ chức tín dụng theo hai hướng lớn.

Thứ nhất, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần của 1 cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông để hạn chế việc chi phối, thao túng, tăng cường tính đại chúng của tổ chức tín dụng; sửa đổi, bổ sung khái niệm của người có liên quan, quy định về các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ; minh bạch thông tin... Hoàn thiện các quy định theo hướng tăng cường thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong việc chấp nhận, miễn nhiệm đối với các chức danh quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng, tăng cường các biện pháp thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời có tham gia của Thanh tra Chính phủ để quản lý, kiểm soát hoạt động tín dụng…

Thứ hai, quy định tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 10% vốn tự có của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô...

Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ năm.

Tập trung thanh tra lĩnh vực rủi ro cao, đã thanh tra chéo 10 quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, công tác thanh tra tiếp tục tập trung nguồn lực vào các đối tượng, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro cao, dễ phát sinh sai phạm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng.

Đã chuyển giao cho cơ quan thẩm quyền 1.320 báo cáo giao dịch đáng ngờ:
Trong 8 tháng đầu năm 2023, ngân hàng Nhà nước nhận được 2.187 báo cáo giao dịch đáng ngờ và xử lý 2.984 báo cáo (bao gồm các báo cáo nhận được từ kỳ trước), chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền 1.320 báo cáo giao dịch đáng ngờ; xử lý 390 văn bản liên quan đến cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng trong nước; xử lý 19 yêu cầu cung cấp thông tin của các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài

Đối với quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai thanh tra chéo trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố với 10 quỹ tín dụng nhân dân có tổng nguồn vốn trên 200 tỷ đồng nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ tín dụng nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai 418 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 151 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 16,1 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, công tác giám sát tiếp tục tập trung vào các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cao của tổ chức tín dụng như cấp tín dụng đối với khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng, trái phiếu, nợ xấu cao, các khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn mới phát sinh, các khoản lãi và phí phải thu lớn...

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành và triển khai Sổ tay giám sát ngân hàng trong toàn hệ thống nhằm góp phần bảo đảm tính nhất quán, đầy đủ, hiệu quả trong xem xét, đánh giá, nhận định về tính tuân thủ pháp luật và các rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phó thống đốc lý giải nguyên nhân hút tiền qua kênh tín phiếu
Ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc NHNN cho biết, mấy ngày gần đây NHNN đã phải điều tiết tín phiếu ngắn hạn để giảm bớt thanh khoản dư thừa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư