Đặt mua báo in| Ngày 14 tháng 06 năm 2021, 21:40:58
Nửa đầu tháng 1/2020, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng
Minh Hải - 02/02/2020 15:21
 
Trong tháng 1/2020, nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế; chi ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 39.100 tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 23.800 tỷ đồng, bằng 1,9% dự toán năm; thu từ dầu thô 4.200 tỷ đồng, bằng 11,8% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 11.100 tỷ đồng, bằng 5,4% dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 1.018 tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 2.286 tỷ đồng, bằng 1% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 4.008 tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 2.239 tỷ đồng, bằng 1,7% dự toán năm; thu thuế bảo vệ môi trường 97 tỷ đồng, bằng 0,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 6.344 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 48.600 tỷ đồng, bằng 2,8% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 34.500 tỷ đồng, bằng 3,3% dự toán năm; chi đầu tư phát triển 2.800 tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán năm; chi trả nợ lãi 11.200 tỷ đồng, bằng 9,4% dự toán năm.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và giao kế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư