Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2022, 00:36:20
One Capital Hospitality tiếp tục lỗ thêm 42,71 tỷ đồng, mục tiêu có lãi trong năm xa thêm
Duy Bắc - 04/08/2022 08:39
 
CTCP One Capital Hospitality (mã OCH – sàn HNX) tiếp tục lỗ thêm trong 6 tháng đầu năm, nâng tổng lỗ lũy kế lên 862,8 tỷ đồng, bằng 43,14% vốn điều lệ.

6 tháng đầu năm lại lỗ

Quý II/2022, One Capital Hospitality ghi nhận doanh thu đạt 151,99 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tiếp tục ghi nhận lỗ 9,82 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 15,09 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 56% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 18,08 tỷ đồng, lên 50,36 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 90,3%, tương ứng giảm 5,93 tỷ đồng, về 0,64 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,8%, tương ứng tăng thêm 0,4 tỷ đồng lên 3,79 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 8,9%, tương ứng tăng thêm 0,29 tỷ đồng, lên 3,54 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 1,8%, tương ứng tăng thêm 0,82 tỷ đồng lên 47,58 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 4,05 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,8 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 2,25 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, One Capital Hospitality ghi nhận doanh thu đạt 246,4 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 42,71 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 49 tỷ đồng.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong 6 tháng đầu năm, tính tới 30/6/2022, tổng lỗ lũy kế đã lên tới 862,8 tỷ đồng, bằng 43,14% vốn điều lệ.

Trước đó, trong năm 2021, Công ty đã công bố lỗ 467,5  tỷ đồng sau kiểm toán. Với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là lỗ 441,86 tỷ đồng, đã nâng lỗ lũy kế tới 31/12/2021 từ 387,99 tỷ đồng lên 829,85 tỷ đồng và bằng 41,5% vốn điều lệ.

Trong năm 2022, One Capital Hospitality đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 991 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 21,54 tỷ đồng. Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong 6 tháng đầu năm, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2022.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của One Capital Hospitality giảm 1,3% so với đầu năm, về 2.188,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 690 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 519,5 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 287,9 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 243,5 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 78,64 tỷ đồng, về 287,86 tỷ đồng; tồn kho tăng 4,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 7,39 tỷ đồng, lên 173,48 tỷ đồng.

One Capital Hospitality bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế

Theo đó, UBCKNN quyết định phạt 60 triệu đồng, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do One Capital Hospitality công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCK và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Thêm nữa, Công ty cũng bị UBCKNN phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Lý do, One Capital Hospitality đã công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Báo cáo tài chính quý IV/2021 (trước kiểm toán).

Cụ thể, qua xem xét cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý VI/2021.

Tuy nhiên, thực tế lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021.

UBCKNN nhấn mạnh: “Buộc Công ty cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch nêu trên”.

Tổng hình phạt bằng tiền đối với One Capital Hospitality là 210 triệu đồng.

Hiện tại, cổ phiếu OCH chỉ giao dịch trong phiên thứ 6 hàng tuần, đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 29/7, cổ phiếu OCH giảm 400 đồng, về 7.700 đồng/cổ phiếu.

Lỗ lũy kế 829,85 tỷ đồng, cổ phiếu OCH vào diện cảnh báo từ ngày 23/6
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Quyết định về việc đưa cổ phiếu CTCP One Capital Hospitality (mã OCH - sàn HNX) vào diện bị cảnh báo.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư