Ông Vũ Xuân Thủy làm Tổng giám đốc Hapaco
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hapaco vừa có Nghị quyết về việc thay đổi Tổng giám đốc.
Ngoài sản xuất giấy, Hapaco còn là chủ đầu tư Bệnh viện Green
Ngoài sản xuất giấy, Hapaco còn là chủ đầu tư Bệnh viện Green

Theo đó, Hapaco đã chấp nhận cho ông Vũ Xuân Cường, thành viên Hội đồng quản trị thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

Đồng thời, doanh nghiệp này đã bổ nhiệm ông Vũ Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Chúng tôi xin cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HAP đến quí vị cổ đông như sau:

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng (chưa soát xét), Hapaco ước tính giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu đạt 340,223 tỷ đồng, vượt cùng kỳ 33%; xuất khẩu 613 conts, tăng 22% so cùng kỳ, thu ngoại tệ 6.315.000 USD tăng 30% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 28,565 tỷ đồng, tăng 241% so với cùng kỳ.

Theo Hapaco, việc Công ty đạt tăng trưởng doanh thu 33% trong nửa đầu năm do Nhà máy giấy kraft đã được đầu tư chiều sâu nâng được công suất thiết bị từ 18.000 tấn lên 30.000 tấn/năm.

Công ty này dự kiến sẽ xúc tiến công tác đầu tư để Nhà máy giấy kraft  có thể tăng công suất, đạt 60.000 tấn/năm vào trước năm 2020.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, Hapaco dự kiến doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.

Sản lượng giấy Kraf dự kiến năm 2018 đạt 30 nghìn tấn, giấy tissue 3.600 tấn, sản lượng giấy đế đạt 27.940 tấn. Sản lượng xuất khẩu dự kiến là 1.288 conts.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...