Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 03:50:41
Phân bón Bình Điền hụt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh 2019
Chí Tín - 17/01/2020 09:06
 
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC, sàn HoSE) vừa đưa ra kết quả ước tính về kinh doanh 2019 và kế hoạch sơ bộ cho quý I năm 2020.
Kế hoạch lợi nhuận quý I/2020 khá hiêm tốn với chỉ 7 tỷ đồng
Kế hoạch lợi nhuận quý I/2020 khá hiêm tốn với chỉ 7 tỷ đồng

Theo đó, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt kế hoạch năm.

Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt 620.497 tấn, bằng 92,3% so với năm 2018 và chỉ bằng 96,5% so với kế hoạch năm 2019.

Sản lượng tiêu thụ đạt 614.800 tấn, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2018 và bằng 95,6% so với kế hoạch năm 2019.

Tổng doanh thu đạt 6.208,9 tỷ đồng, bằng 95,3% so với năm 2018 và bằng 98,9% kế hoạch năm.  Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 131 tỷ đồng, bằng 41,9% năm 2018 và bằng 45,2% kế hoạch năm.

Phân bón Bình Điền cũng đã đưa ra kế hoạch quý I/2020 với sản lượng sản xuất là 105 nghìn tấn, sản lượng tiêu thụ 102,75 nghìn tấn, tổng doanh thu là 1.031,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7 tỷ đồng.

Phân bón Bình Điền cũng dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 4/2020.

Vì sao Cao su Phước Hòa lỡ khoản lợi nhuận nghìn tỷ năm 2019?
Ghi nhận khoản thu bồi thường thực hiện dự án trong quý trước, Cao su Phước Hòa phải điều chỉnh giảm phần thu nhập trên trong quý IV vừa qua do...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư