Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đem lại hơn 50% doanh thu cho Vinachem
Doanh thu trong quý 1/2017 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đạt gần 10.200 tỷ đồng, trong đó hơn 50% doanh thu được mang lại bởi mảng tiêu thụ sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), doanh thu quý I của Tập đoàn ước đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2017, toàn Tập đoàn đã tập trung mọi nỗ lực để đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu, tập trung cho đầu tư phát triển .

Giá trị sản xuất công nghiệp trong quý tính theo giá thực tế ước đạt 9.682 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu ước đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 5.344 tỷ đồng, tăng 8,1%; sản phẩm apatit ước đạt 758 tỷ đồng, giảm 27,1%; cao su ước đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 12,5%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 819 tỷ đồng, tăng 27,1%; chất giặt rửa ước đạt 760 tỷ đồng, tăng 18,8%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp đạt 551 tỷ đồng, giảm 10,2%; các sản phẩm khác giảm 37,7%.

Quý 1/2017, Vinachem đạt doanh thu gần 10.200 tỷ đồng, trong đó phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đóng góp hơn 50% doanh thu.
Quý 1/2017, Vinachem đạt doanh thu gần 10.200 tỷ đồng, trong đó phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đóng góp hơn 50% trong tổng doanh thu.

Mặc dù có nhiều khó khăn, song quý I/2017, Tập đoàn đã tạo đủ việc làm cho 23.895 lao động với tiền lương bình quân đạt 8,29 triệu đồng/ người/ tháng.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong quý I/2017 của Tập đoàn mới đạt 212 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm do nhiều dự án đầu tư mới của các đơn vị đang trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tiến hành thiết kế nên giá trị thực hiện ở mức thấp và còn có một số dự án chuyển tiếp có giá trị thực hiện chưa cao so với kế hoạch.

Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn  phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp quý II tính theo giá thực tế đạt 12.032 tỷ đồng, tăng 15,6%; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 21.714 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 12.717 tỷ đồng, tăng 3,9%, lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 22.873 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...