Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 18:49:32
Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC): Lợi nhuận tăng cao nhưng dòng tiền âm
Việt Dũng - 25/10/2021 18:58
 
Trong 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) tăng cao, nhưng dòng tiền kinh doanh âm 200,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Báo cáo tài chính quý III/2021 của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC) cho thấy, doanh thu trong quý đạt 281,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,55 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,9% và 116,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,2% lên 35,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 90,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 47,83 tỷ đồng lên 100,66 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,3%, tương ứng tăng thêm 2,12 tỷ đồng lên 10,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 18,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,88 tỷ đồng về 8,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Đại diện HDC cho rằng, doanh thu trong quý III/2021 ghi nhận chủ yếu từ một phần dự án The Light City giai đoạn 1 và từ các dự án trước đó như: Ngọc Tước, Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ.

DD
Doanh thu trong quý III/2021 của HDC ghi nhận chủ yếu từ một phần dự án The Light City giai đoạn 1 và từ các dự án khác.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 919,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,72 tỷ đồng, lần lượt tăng 66,5% và 91,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, HDC đặt kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52% và 11% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 263 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 82,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng cao nhưng dòng tiền kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm âm 200,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 264,6 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của HDC tăng 1,7% so với đầu năm lên 3.390,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.272,5 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 859,9 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 679,9 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm công ty tăng vay nợ thêm 22,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 225,5 tỷ đồng lên 1.240 tỷ đồng và chiếm 36,6% tổng nguồn vốn.

Nam Long: Giá trị hàng tồn kho tại 5 dự án gần 16.500 tỷ đồng
So với thời điểm đầu năm, giá trị hàng tồn kho của Nam Long tăng gấp 3 lần do ghi nhận giá trị tại 5 dự án lớn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư