Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội: Cách tính lương hưu mới không để lao động nữ thiệt thòi
Trước nhiều ý kiến cho rằng, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 là bất bình đẳng giới, gây sốc cho lao động nữ, ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã trao đổi với báo giới về vấn đề này.

Xin ông cho biết một số điểm chính của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 quy định cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động từ ngày 01/01/2018?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 56, Luật BHXH 2014, từ ngày 01/01/2018, sẽ bắt đầu thay đổi cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu. Cụ thể, lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khi có thời gian đóng BHXH đủ 16 năm và nghỉ hưu năm 2018; đủ 17 năm và nghỉ hưu năm 2019; đủ 18 năm và nghỉ hưu năm 2020; đủ 19 năm và nghỉ hưu năm 2021; đủ 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi.

.
Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi đã có 15 năm đóng BHXH, được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm một năm đóng BHXH, người lao động cả nam và nữ được cộng 2%. Tối đa không quá 75%.

Như vậy, để đạt tỷ lệ hưởng tối đa là 75% lương để nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 với lao động nữ đủ 55 tuổi, cần phải đủ 30 năm đóng BHXH mới được hưởng tối đa 75% (hiện nay chỉ cần đủ 25 năm). Đối với lao động nam, khi nghỉ hưu vào năm 2018, cần phải đủ 31 năm đóng BHXH, nghỉ năm 2019 phải đủ 32 năm…, nghỉ từ năm 2022 trở đi phải đủ 35 năm đóng BHXH mới được hưởng tỷ lệ tối đa là 75% (hiện nay chỉ cần đủ 30 năm).

Như vậy, việc điều chỉnh tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam có lộ trình trong 5 năm, còn lao động nữ thì không có lộ trình.

Dư luận xã hội và nhiều lao động nữ cho rằng, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 là bất bình đẳng giới, gây sốc cho lao động nữ và đề nghị dừng thực hiện khoản 2, Điều 56, Luật BHXH năm 2014 hoặc phải có lộ trình như lao động nam. Vấn đề này sẽ được xử lý ra sao, thưa ông?

Quy định cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ ngày 01/01/2018 trở đi không phải là quy định mới. Chúng ta đã áp dụng quy định này từ năm 1995 đến hết năm 2002 theo quy định của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ.

Từ năm 2003, khi Chính phủ sửa đổi Điều lệ BHXH theo Nghị định số 01/2003/NĐ-CP, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ mới thay đổi theo công thức: 15 năm đầu đóng BHXH tính bằng 45%; mỗi năm đóng BHXH tiếp theo được tính thêm 3%; tối đa là 75%.

Việc điều chỉnh của Luật BHXH năm 2014 là đưa công thức tính mức lương hưu đối với lao động nữ quay trở lại trước đây, chứ không phải là chính sách mới. Còn đối với lao động nam, từ năm 1995 đến nay, để được hưởng lương hưu ở mức cao tối đa 75% đều phải có 30 năm đóng BHXH (từ năm 2003 đến nay số năm lao động nam đóng BHXH luôn cao hơn lao động nữ 5 năm).

Theo tôi quan điểm cho rằng, cách tính lương hưu từ năm 2018 trở đi đối với lao động nữ là bất bình đẳng giới là chưa thấu đáo. Bởi lẽ, khi kết thúc lộ trình thay đổi cách tính lương hưu, để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu ở mức tối đa thì số năm đóng BHXH của lao động nam vẫn luôn cao hơn lao động nữ 5 năm. Vấn đề là đối với lao động nữ thì áp dụng ngay nên tâm lý hụt hẫng, tác động mạnh hơn.

Còn việc xử lý sự chênh lệch về cách tính lương hưu giữa lao động nam và lao động nữ, Bộ LĐ-TB&XH là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật BHXH sẽ tham mưu cho Chính phủ tính toán, cân nhắc các giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc: không để lao động nữ thiệt thòi; thực hiện có lộ trình; đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng; tạo điều kiện cho quỹ BHXH ổn định, phát triển bền vững và không gây bức xúc trong xã hội.

Tại cuộc họp với Bộ LĐ-TB&XH trong tháng 10, đại diện BHXH Việt Nam đã đề xuất phương án áp dụng lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu đối với lao động nữ trong 5 năm tiếp theo.

Cụ thể, 15 năm đầu đóng BHXH tính bằng 45%, sau đó nếu nghỉ hưu năm 2018: 8 năm tiếp theo, mỗi năm tính thêm 3%; sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%. Nghỉ hưu năm 2019: 6 năm tiếp theo, mỗi năm tính thêm 3%; sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%. Nghỉ hưu năm 2020: 4 năm tiếp theo, mỗi năm cộng 3%; sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%. Nghỉ hưu năm 2021: 2 năm tiếp theo, mỗi năm cộng 3%; sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%. Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: các năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%.

Theo phương án này, để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75%, lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2018 phải có 26 năm đóng BHXH;  nghỉ hưu trong năm 2019 phải có 27 năm; trong năm 2020 là 28 năm; năm 2021 là 29 năm; từ năm 2022 trở đi là 30 năm.

Phương án này hoàn toàn tương đồng với lộ trình thay đổi cách tính lương hưu như đối với lao động nam; nghĩa là khi kết thúc lộ trình vào năm 2022, để đạt được tỷ lệ hưởng 75% thì cả lao động nam và nữ đều phải có số năm đóng BHXH tăng thêm 5 năm (mỗi năm tăng thêm 01 năm đóng); đồng thời, đảm bảo tính hài hòa trong quá trình cải cách chính sách.

Nhiều ý kiến cho rằng, cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 sẽ khiến hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu. Vấn đề này được xem xét ra sao, thưa ông?

Phải khẳng định rằng, việc thay đổi cách tính lương hưu từ năm 2018 trở đi không chỉ tác động đến lao động nữ, mà có tác động chung đến tất cả người lao động. Tuy nhiên, tác động đến lao động nam là từng bước theo lộ trình, còn với lao động nữ lại không có lộ trình.

Theo dự báo của chúng tôi, năm 2017, cả nước có khoảng 57.500 lao động nữ nghỉ hưu; năm 2018, sẽ có khoảng 49.700 lao động nữ nghỉ hưu đúng tuổi 55 (chưa tính số lao động nghỉ hưu trước tuổi) và cách tính lương hưu mới sẽ tác động đến khoảng 21.000 lao động nữ trong số đó. Như vậy, thông tin hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu là không đúng.

Ngày 3/11/2017, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị xem xét, sửa đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ quy định tại Luật BHXH năm 2014 theo hướng vẫn thực hiện như quy định cũ của Luật BHXH năm 2006.

Trước đó, ngày 2/11/2017, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng giao Bộ LĐ-TB&XH cân nhắc thêm phương án cho phép thay đổi dần trong 5 năm bắt đầu từ ngày 1/1/2018 như công thức tính lương hưu đối với lao động nam để vừa đảm bảo thực thi pháp luật, vừa đáp ứng các ưu điểm của Luật BHXH. BHXH Việt Nam ủng hộ quan điểm của Chính phủ trong vấn đề này.

Tuy nhiên, để quyết định dừng hay vẫn thực hiện cách tính lương hưu mới từ ngày 01/01/2018, Chính phủ sẽ có báo cáo tới Quốc hội để xem xét và ra quyết định cuối cùng.

Lam Nhi

Bình luận của bạn về bài viết...
  • Phạm tấn 20:36 | 11-11-2017
    Tính lương hưu của nữ như trên cũng thấy hợp lý (2018 là 26 năm, 2019 là 27 năm ....năm 2022 là 30).