Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 08 năm 2022, 13:25:15
Phú Yên: Duyệt báo cáo khả thi dự án hạ tầng Khu nông nghiệp công nghệ cao
Hà Minh - 07/04/2022 16:56
 
Phú Yên quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (giai đoạn 1).
TIN LIÊN QUAN

Theo quyết định, đây là dự án đầu tư thuộc nhóm B.

Nội dung điều chỉnh gồm, bổ sung quy mô đầu tư theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh, trong đó, dừng kỹ thuật hạng mục trụ sở điều hành; Xây dựng hệ thống xử lý chất thải (đợt 1) công suất 300 m3 /ngày đêm (gồm: khu chế biến 200 m3/ngày đêm; khu chăn nuôi 100 m3/ngày đêm). Đồng thời, bổ sung đầu tư hồ điều tiết nước chống hạn 01, các tuyến đường giao thông nhánh phụ, hệ thống cấp điện (đợt 2), cổng chính Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Bên cạnh đó, quyết định cũng điều chỉnh diện tích sử dụng đất bổ sung khoảng 30,01 ha. Trong đó, diện tích sử dụng đất tạm thời khoảng 2 ha; diện tích sử dụng đất vĩnh viễn khoảng 28,01 ha; Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 - 2021 sang giai đoạn từ năm 2016 - 2024; Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư  theo hướng tăng chi phí xây dựng, quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng…

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, báo cáo nghiên cứu khả thi Khu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao do nhà thầu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi - Thủy điện Bình Định lập; Nhà thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh là Liên danh Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long.

Phú Yên: Năm 2022 thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực trọng điểm
Các lĩnh vực tỉnh Phú Yên tập trung thu hút đầu tư năm 2022, bao gồm: nông - lâm - ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng; thương mại, du lịch, dịch vụ;...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư