Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Phú Yên: Giảm 30% rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 2025
- 20/06/2020 08:51
 
UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức WWF đã ký cam kết tham gia dự án Quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam và thí điểm tại thành phố Tuy Hoà.

UBND tỉnh Phú Yên, Tổng cục Biển và Hải đảo, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nhựa nhằm đánh giá thực trạng, kịp thời đưa ra các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức WWF ký cam kết tham gia Dự án Quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam
UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức WWF ký cam kết tham gia dự án Quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam

Tại Phú Yên, để chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, tỉnh này đã phát động và đồng loạt triển khai ở các sở, ban, ngành, địa phương với nhiều hoạt động tích cực để giảm thiểu rác thải nhựa. Tuy nhiên, hiện nay tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 524 tấn/ngày, thu gom được là 448 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 85%, số còn lại hoặc người dân tự xử lý hoặc chưa được thu gom.

Trong số 85% rác thải được thu gom, hình thức xử lý chủ yếu bằng chôn lấp tại các bãi rác, trong đó chỉ có 2/20 bãi hợp vệ sinh, về lâu dài với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay thì bãi rác sẽ không còn đáp ứng trong tương lai gần. Ngoài ra, một lượng lớn rác thải nhựa từ đại dương, rác thải từ lồng bè nuôi trồng thuỷ sản theo gió đưa vào đất liền các huyện ven biển của tỉnh chưa được thu gom xử lí triệt để cũng đang là một thách thức lớn về môi trường tại tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải quyết các vấn đề cụ thể như: thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; kế hoạch hành động giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt và kế hoạch giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Phú Yên; chương trình Đô thị giảm nhựa tại Phú Yên; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa và đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đồng bộ để góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý.

Theo ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thời gian qua, tranh thủ các ý kiến, tham luận, giải pháp xử lý chất thải rắn, công tác quản lý nhà nước về môi trường nói chung và công tác quản lý, kiểm soát và giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa, nhựa đại dương nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, để từng bước hướng đến một Phú Yên xanh - sạch - đẹp, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt với nội dung đa dạng, phong phú và hiệu quả; rà soát, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nhựa và nhựa đại dương; giám sát thu gom vận chuyển rác thải nhựa, phấn đấu đến năm 2025 giảm 30% lượng rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh ra môi trường.

Qua đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường nói chung và vấn đề rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa nói riêng; trước mắt khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và Kế hoạch hành động quản lý chất thải nhựa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên bàn giải pháp cụ thể để vực dậy ngành chủ lực, mũi nhọn
Cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, do vậy UBND tỉnh Phú Yên đã đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung quyết liệt hơn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư