Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 01:43:09
Pinaco bị truy thu thuế và phạt tổng cộng gần 3,4 tỷ đồng
Duy Bắc - 26/09/2022 08:06
 
Cục Thuế TP. HCM quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, mã PAC – sàn HoSE).

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Cục Thuế TP. HCM, Pinaco đã có hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế đã nộp nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp năm 2020.

Công ty đồng thời cũng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2016, năm 2018, năm 2019, năm 2020 theo quy định.

Thêm nữa, Pinaco cũng có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Cụ thể, Công ty bị phạt số tiền hơn 360,3 triệu đồng. Trong đó, phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp 6,5 triệu đồng; phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp gần 353,8 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty bị truy thu số tiền thuế gần 2,17 tỷ đồng và số tiền chậm nộp tiền thuế gần 864,9 triệu đồng; giảm khấu trừ 9,1 tỷ đồng. Cơ quan thuế đề nghị Pinaco khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định này.

Như vậy tính chung Pinaco phải giảm khấu trừ 9,1 tỷ đồng tiền thuế; bị truy thu thuế và phạt tổng cộng gần 3,4 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Trong quý II/2022, Pinaco ghi nhận doanh thu đạt 907,74 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 68,35 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,8% lên 16,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 22,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 27,15 tỷ đồng, lên 145,84 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 97,4%, tương ứng tăng thêm 12,99 tỷ đồng, lên 26,32 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 6,7%, tương ứng giảm 4,82 tỷ đồng về 67,08 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Pinaco ghi nhận doanh thu đạt 1.873,68 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 123,71 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Pinaco đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.780 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 123,5 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 63,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 213,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 46,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 88,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 279,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Pinaco đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh chính thâm hụt và phục vụ mở rộng đầu tư.

Được biết, cổ phiếu Pinaco niêm yết trên HoSE từ năm 2006 tới nay. Tuy nhiên, Pinaco chưa năm nào có dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục như trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, từ năm 2006 tới nay, Công ty có ba năm dòng tiền âm như năm 2007 âm 67,6 tỷ đồng, năm 2010 âm 83,7 tỷ đồng và năm 2017 âm 18,3 tỷ đồng.

Như vậy, với việc ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 213,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, đây là giá trị cao kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Pinaco tăng 20,3% so với đầu năm lên 2.983,2 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 958,4 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 882,1 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 550,3 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 397,7 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 126,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 222 tỷ đồng lên 397,7 tỷ đồng; tồn kho tăng 31% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 208,5 tỷ đồng lên 882,1 tỷ đồng.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 213,7 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho.

Pinaco có thuyết minh biến động các khoản phải thu lớn nhất chủ yếu do gia tăng các khoản phải thu của khách hàng và biến động tồn kho lớn nhất do Công ty tăng nguyên vật liệu, hàng mua đang đi đường …

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 28% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 337,56 tỷ đồng lên 1.543,6 tỷ đồng và chiếm tới 51,7% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu PAC tăng 250 đồng lên 34.000 đồng/cổ phiếu.

Pinaco: Áp lực tài chính từ kế hoạch mở rộng công suất
Tình hình kinh doanh của Pinaco - PAC từ quý II/2021 được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong bối cảnh giá các nguyên vật liệu chính như chì, kẽm tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư