Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 05 năm 2022, 03:22:44
PJICO điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2020
Chí Tín - 24/03/2020 18:33
 
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI - sàn HoSE) vừa điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2020 so với kế hoạch trước đó.
PJICO vẫn có chủ trương mở rộng quy mô và thị phần
PJICO vẫn có chủ trương mở rộng quy mô và thị phần

Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận trước thuế mới dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ là 200,6 tỷ đồng.

Trước đó, PJICO đã từng gia kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 211 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2019, cổ tức dự kiến chia theo tỷ lệ 13%.

Doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP) là 3.292 tỷ đồng, tăng trưởng tối thiểu 8% so với thực hiện năm 2019.

Trước đó trong năm 2019, PJICO đạt doanh thu bảo hiểm gốc (không tính bảo hiểm tàu cá) là 3.048 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 204,5 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018 và hoàn thành 111% kế hoạch lợi nhuận năm.

PJICO có vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 1.538 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả có quy mô lớn gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu với giá trị là 4.305 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2019, Công ty có hơn 22 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, 75,2 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, 28,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn.

PJICO cũng sẽ thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Tràng An thuộc PJICO, trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Về chủ trương thành lập công ty mới, PJICO có chủ trương nghiên cứu tiếp tục thành thêm các công ty tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để mở rộng quy mô và tăng thị phần.

Đối với môtij số địa bàn khác như Đông Nam Bộ, Quảng Ninh…, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức nghiên cứu phương án mở rộng quy mô kinh doanh tại địa bàn tỉnh Bình Dương để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định vào thời điểm thích hợp.

Bảo Việt tung số tiền tối đa 20 nghìn tỷ cho bệnh nhân SARS-COV-2
Tập đoàn Bảo Việt vừa cho biết sẽ hỗ trợ tài chính 20 triệu đồng/ ca nhiễm SARS-CoV-2 dành cho một triệu công dân Việt Nam đầu tiên theo chương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư