Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 04 năm 2024,
PVEP đã khai thác được 3 triệu tấn quy dầu trong 10 tháng
Hoàng Nam - 07/11/2023 10:26
 
PVEP đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, đồng thời nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2023.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, tính đến tháng 10, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành thi công 2 giếng (Bunga Lavatera-1, Lô PM3CAA; DHN-4X, Lô 05-1a); đang thi công 2 giếng (SV-3X, Lô 16-1/15; HMV-1X, Lô 16-2).

Về gia tăng trữ lượng, đến hết tháng 10, PVEP đã đạt 2,6 triệu tấn quy dầu từ giếng khoan Bunga Lavatera-1 Lô PM3CAA; giếng DHN-4X và giếng DH-21XPST2 Lô 05-1(a).

Tổng sản lượng khai thác dầu khí tháng 10 mà PVEP được hưởng là 0,30 triệu tấn quy dầu trong tổng số 0,58 triệu tấn quy dầu thu được tại toàn bộ các dự án/Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí có sự tham gia của PVEP. Tính chung 10 tháng, phần của PVEP là 3 triệu tấn quy dầu trong tổng số 5,97 triệu tấn quy dầu khai thác được tại tát cả các dự án mà PVEP tham gia, đạt 114% kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao.

Trong số này, sản lượng dầu và condensate tháng 10 của PVEP là 0,19 triệu tấn (toàn bộ các dự án là 0,36 triệu tấn quy dầu). Tính chung 10 tháng là 2,01 triệu tấn (toàn dự án: 3,93 triệu tấn), vượt 9% kế hoạch Tập đoàn giao.

Để đạt được kết quả này, PVEP đã tập trung vào các giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì khai thác ổn định, đảm bảo vận hành khai thác an toàn, duy trì uptime trên 98%, đồng thời tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao tháng 10 gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46CN, CNV (Lô 09-2), RD-PD (15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), mỏ BRS (Lô 433a/416b).

Sản lượng khí bán tháng 10 của PVEP là 111 triệu m3 (toàn bộ các dự án mà PVEP tham gia là 225 triệu m3), cộng dồn 10 tháng là 998 triệu m3 (toàn bộ các dự án mà PVEP tham gia 2.044 triệu m3), đạt 123% kế hoạch Tập đoàn giao. Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao.

Tổng doanh thu tháng 10 phần PVEP là 3.783 tỷ đồng (toàn bộ các dự án mà PVEP tham gia là 8.491 tỷ đồng), cộng dồn 10 tháng là 34.232 tỷ đồng (toàn bộ các dự án mà PVEP tham gia là 67.942 tỷ đồng), bằng 120% kế hoạch Tập đoàn giao.

Nộp ngân sách nhà nước tháng 10 là 1.578 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (Tài nguyên, xuất khẩu, thu nhập doanh nghiệp) phần PVEP là 1.023 tỷ đồng (của toàn bộ các dự án có PVEP tham gia là 2.739 tỷ đồng), lãi nước chủ nhà là 555 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng là 11.719 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (tài nguyên, xuất khẩu, thu nhập doanh nghiệp) phần PVEP là 10.437 tỷ đồng (toàn bộ các dự án: 20.251 tỷ đồng), lãi nước chủ nhà là 4.960 tỷ đồng.

Trong tháng 11, PVEP tiếp tục thi công một số giếng khoan theo kế hoạch, duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime không dưới 98%. Tiếp tục thực hiện các hoạt động phát triển tại các dự án mỏ Đại Hùng pha 3 Lô 05-1(a), mỏ Sư Tử Trắng pha 2B Lô 15-1, Lô B&48/95 và Lô 52/97, mỏ BRS/ MOM Lô 433a & 416b (Algeria) và các dự án khác.

Bên cạnh đó, PVEP sẽ tiếp tục bám sát tiến độ dự án, thúc đẩy xem xét các đề xuất của các người điều hành đối với các dự án đang triển khai nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời. Ngoài ra, PVEP sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án mới và chuyển nhượng dự án để chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho năm 2024.

Trong những tháng cuối năm, với việc các chỉ tiêu sản xuất đã cơ bản được hoàn thành, PVEP sẽ nỗ lực phấn đấu để về đích sớm và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch cả năm 2023 của Petrovietnam.

PVEP lợi nhuận sau thuế 14.750 tỷ đồng, lỗ luỹ kế sẽ xử lý xong trong quý I/2023
Giá dầu cao, quản trị chi phí tốt giúp PVEP đạt lợi nhuận sau thuế gần 15.000 tỷ đồng năm 2022. Số lỗ luỹ kế còn khoảng 3.300 tỷ đồng dự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư