PVI và NCB ký thỏa thuận hợp tác toàn diện
Công ty cổ phần PVI (PVI) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.
Lễ ký kết giữa PVI và OCB diễn ra tại Hà Nội
Lễ ký kết giữa PVI và NCB diễn ra tại Hà Nội

Theo đó, PVI và NCB sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện, chặt chẽ, sâu rộng, bền vững và lâu dàinhằm phát triển năng lực hoạt động hiệu quảcủa hai bên và mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, PVI cho biết cam kết xây dựng, cung cấp các chương trình bảo hiểm, dịch vụ tư vấn bảo hiểm và quản lý rủi ro cho mọi hoạt động của NCB, đồng thời ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của NCB trên cơ sở mức phí, điều kiện điều khoản ưu đãi và cạnh tranh.

NCB sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ bảo hiểm do PVI cung cấp đối với các tài sản, hoạt động, con người; tạo điều kiện thuận lợi ưu tiên để PVI cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác tương ứng với mỗi lĩnh vực hoạt động của NCB cũng như giới thiệu khách hàng, cán bộ nhân viên của NCB để PVI trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Về kinh doanh, kết thúc 3 tháng đầu năm 2019, PVI đã đạt tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lần lượt là 111,5% và 115,1%.

Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2019 với tỷ lệ lần lượt là 116,9% và 143,9%.

Trước đó trong năm 2018, PVI đạt tổng doanh thu 9.590,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 736,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 588,1 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...