Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 04 năm 2024,
Quảng Bình: Người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước không giữ ghế quá 10 năm
Ngọc Tân - 31/05/2016 09:04
 
UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 700/UBND-NC về việc không bố trí giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một vị trí đối với người đứng đầu đơn vị cấp phòng và các chức danh, chức vụ quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

Mục đích của việc này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người đứng đầu đơn vị cấp phòng ở cấp tỉnh gồm: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh thuộc và trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh (Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, Trưởng ban, Trưởng Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế).

Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Người đứng đầu đơn vị cấp phòng ở cấp huyện: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Các chức danh, chức vụ quản lý doanh nghiệp Nhà nước gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty thuộc doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh làm chủ sở hữu Nhà nước; Chủ tịch công ty thuộc doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh làm chủ sở hữu Nhà nước.

Công văn yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/9, các cấp có thẩm quyền khẩn trương hoàn thành việc tổ chức điều chuyển, chuyển đổi, bổ nhiệm vị trí khác tương đương hoặc bố trí công tác khác đối với những trường hợp đang giữ chức vụ trên 10 năm liên tục ở một vị trí cấp trưởng trong cơ quan, đơn vị.

Riêng Kiểm soát viên công ty thuộc doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh làm chủ sở hữu Nhà nước thì không bố trí giữ chức vụ quá 6 năm liên tục ở một Công ty.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Nội vụ đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện việc bố trí nói trên. Hàng quý, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch công ty báo cáo việc thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Choáng váng với lương lãnh đạo Vinafood 2
Lỗ tới 873 tỷ đồng trong năm 2014, lãnh đạo Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) chỉ còn được lương "bèo" ở mức 9,3 triệu đồng/tháng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư