Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2025, có xét đến năm 2035, quyết định này đặt mục tiêu sớm đưa Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, các dụm công nghiệp trong quy hoạch đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75% và lấp đầy bình quân đạt 90% trong năm 2035.

Giá trị sản xuất công nghiệp (so với năm 2010) tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng 30.000 tỷ đồng và đạt 35.000 tỷ đồng vào năm 2035.

Lao động tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 20% trong tổng số lao động của ngành công nghiệp đang làm việc tại địa phương, tương ứng với 35.000 người và 40.000 người vào năm 2035. Quy mô, 92 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.613ha.

Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.
Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Quan điểm phát triển cụm công nghiệp của tỉnh Quảng Nam là phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp với tốc độ nhanh, hiệu quả cao và bền vững; góp phần đưa tỉnh Quảng Nam phát triển đạt mức khá ở khu vực miền Trung, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Quảng Nam sẽ phát triển các cụm công nghiệp có trọng điểm trên cơ sở bảo đảm cân đối, hài hoà giữa các ngành công nghiệp, giữa các địa phương nhằm khai thác tối đa tiềm năng của từng địa phương; phát triển các cụm công nghiệp phải gắn với công tác bảo vệ môi trường.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Quảng Nam đưa ra một số giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch chi tiết, tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp...

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...