Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 09:43:16
Quảng Nam đính chính thông tin khuyến khích đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung
Hoàng Anh - 04/05/2020 14:45
 
Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản thông tin đính chính Nghị quyết cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2020-2030.

Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đã phát hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030.

Theo Nghị quyết này thì mức hỗ trợ một lần tính theo khối lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh hiện tại của mỗi khu xử lý rác thải, cụ thể: khối lượng rác phát sinh được xử lý (tấn,ngày/đêm) nếu dưới 50 tấn thì mức hỗ trợ là 5 tỷ đồng/khu xử lý, từ 50 – 100 tấn thì mức hỗ trợ là 7 tỷ đồng, từ 100 đến 200 tấn là 9 tỷ đồng, từ 200 đến 300 tấn là 11 tỷ đồng, từ 300 đến 400 tấn là 13 tỷ đồng, trên 400 tấn là 15 tỷ đồng. 

Tuy nhiên HĐND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đính chính lại Nghị quyết cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2020-2030. Theo đó thì khối lượng rác phát sinh được xử lý (tấn,ngày/đêm)  từ 101 đến 200 tấn thì được 9 tỷ đồng, từ 201 đến 300 tấn hỗ trợ 11 tỷ đồng, từ 301 đến 400 tấn là 13 tỷ đồng.

Lý do là trong chỉnh lý dự thảo nghị quyết sơ suất nên số liệu khối lượng rác thải phát sinh được xử lý (tấn/ngày,đêm) quy định điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chưa chính xác, vì vậy Văn phòng HĐND tỉnh đính chính lại nội dung trên. 

Người dân và du khách tham gia nhặt rác tại đô thị cổ Hội An.
Người dân và du khách tham gia nhặt rác tại đô thị cổ Hội An.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2020-2030  nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, tăng cường khả năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường đô thị - nông thôn toàn tỉnh, cải thiện điều kiện môi trường, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và tiết kiệm các chi phí có liên quan đến việc quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

Đề xuất lựa chọn hình thức thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý các loại chất thải rắn thích hợp, đạt hiệu quả về môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải rắn đã được đầu tư; khuyến khích các thành 3 phần kinh tế và huy động các nguồn lực tham gia đầu tư các công trình xử lý chất thải rắn và quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Việc khuyến khích đầu tư nhà máy xử lý rác của Quảng Nam nhằm giải quyết những bức xúc về rác thải.
Việc khuyến khích đầu tư nhà máy xử lý rác của Quảng Nam nhằm giải quyết những bức xúc về rác thải.

Theo đó, đối tượng áp dụng của nghị quyết này là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước (gọi tắt là nhà đầu tư) có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm tham gia đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ quy định tại nghị quyết này chỉ áp dụng đối với các khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện, cấp tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị một số nội dung cơ chế hỗ trợ cụ thể như: Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng các tuyến đường vào khu xử lý rác thải tập trung theo tiêu chuẩn đường đạt chuẩn nông thôn mới đối với khu xử lý cấp huyện; theo tiêu chuẩn đường ĐH đối với khu xử lý cấp tỉnh; 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp điện (tính đến hàng rào công trình) khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung; 100% kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân...

Việc ban hành cơ chế hỗ trợ nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc, bất cập trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy đầu tư các khu xử lý rác thải theo định hướng quy hoạch.

Quảng Nam sẽ có thêm 14 dự án đô thị
Với việc thông qua chủ trương đầu tư 14 dự án đô thị dọc tuyến sông Cổ Cò, tỉnh Quảng Nam đang hiện thực chuỗi đô thị kết nối với TP. Đà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư