Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 04:03:49
Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Hoàn Nhân - 29/01/2023 11:21
 
Ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
a
Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh minh họa

Ngày 29/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ban hành Chỉ thị số 02 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đến ngày 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi.

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, việc tập trung khơi thông nguồn lực, giải quyết các điểm nghẽn để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công có vai trò hết sức quan trọng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đến ngày 31/3/2023, giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành và hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước (nếu có) được giao kế hoạch đầu năm. Đến ngày 30/6/2023, giải ngân phải đạt ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 phải giải ngân ít nhất là 80%. Từ ngày 31/7 đến ngày 30/11/2023, giải ngân phải đạt ít nhất là 90% kế hoạch vốn được giao.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đến ngày 31/12/2023, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023).

Để đạt được tiến độ giải ngân nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Dự án quyết toán, hoàn trả ứng trước được giao vốn trong năm, thực hiện hoàn tất thủ tục giải ngân chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao vốn.

Đối với các Dự án hoàn thành trong năm 2023, ông Đặng Văn Minh yêu cầu tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, đối với Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện; phải có khối lượng và giao dịch với Kho bạc nhà nước để giải ngân vốn chậm nhất trong quý I năm 2023.

Ngoài ra, đối với các Dự án khởi công mới năm 2023, ông Đặng Văn Minh yêu cầu phải hoàn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất trong quý II năm 2023.

Đối với các Dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 còn lại chưa phân bổ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, hoàn thành trước ngày 15/02/2023; tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ hết kế hoạch vốn còn lại tại Kỳ họp chuyên đề gần nhất; tập trung triển khai thực hiện dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn…

Quảng Ngãi hỗ trợ 1.201.335 kg gạo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho 32.201 hộ/80.089 khẩu, số gạo 1.201.335 kg gạo đỏ lửa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho nhân dân.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư