Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 05 năm 2021, 08:15:31
Quảng Trị: Điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án nhà máy điện gió
Việt Hương - 04/02/2021 16:28
 
Ngày 4/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký các quyết định về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh 02 dự án Nhà máy điện gió với tổng công suất gần 100MW tại huyện Hướng Hóa.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận lần đầu ngày 20/9/2019 tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2531/QĐ-UBND, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 17/4/2020 tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1018/QĐ-UBND và chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 02/2/2021 tại văn bản số 253/UBND-CN. Dự án do Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên, có địa chỉ trụ sở tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư.

Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh chủ trương 02 Dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa
Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh chủ trương 02 dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa

Theo văn bản số 253/UBND-CN, dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.911 tỷ đồng; công suất thiết kế 48MW; sản phẩm, dịch vụ cung cấp: điện năng với sản lượng điện dự kiến 158,38 triệu KWh; được triển khai thực hiện tại xã Tân Thành, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa với diện tích mặt đất dự kiến sử dụng: đất chiếm dụng có thời hạn 16,46 ha, đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha.

Về tiến độ thực hiện dự án: tiến độ hoàn thành nhà máy điện gió Phong Nguyên đồng bộ với tiến độ hoàn thành các trạm 110kV Phong Liệu, trạm 220 kV Hướng Tân, trạm 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo – Đông Hà; dự kiến tháng 5/2021 đến tháng 8/2021 lắp dựng tuabin, tháng 8/2021 đến tháng 10/2021 thí nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hoàn thành đóng điện, vận hành phát điện.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 20/9/2019.

Dự án thứ 2 là Nhà máy điện gió Liên Lập cũng đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 199/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 852/QĐ-UBND ngày 17/4/2020. Dự án do Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập, có địa chỉ trụ sở tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư.

Ngày 02/02/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 254/UBND-CN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư (chứng nhận thay đổi lần 2: ngày 02/02/2021); theo đó, dự án Nhà máy điện gió Liên Lập – 48MW được triển khai thực hiện tại xã Tân Liên, xã Tân Lập, xã Hướng Tân và thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.973 tỷ đồng; công suất thiết kế 12 tuabin gió, công suất mỗi tuabin gió khoảng 4MW, tổng công suất 48MW, điện lượng trung bình là 158,8GWh/năm; diện tích đất dự kiến sử dụng 48 ha.

Tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch: quý II/2020, khởi công và thi công công trình; quý III/2021, hoàn thành phát điện.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 24/01/2019.

Quảng Trị xem xét thu hồi đại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang được chính quyền tỉnh xem xét thu hồi do chưa hoàn thiện nhiều thủ tục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư