Quảng Trị: Gặp gỡ doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2018
Ngày 30/11, Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) năm 2018 nhằm đánh giá tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại các KCN, KKT.
BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen cho 17 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT năm 2018.
BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen cho 17 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT năm 2018.
Tính đến ngày 30/11/2018, tại Quảng Trị đã có 9 dự án đầu tư mới được cấp Quyết định chủ trương đầu tư vào KCN, KKT với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.349 tỷ đồng, diện tích đất là 68 ha; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 6 dự án. Ngoài ra, Ban Quản lý đang hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn dự kiến đăng ký dự kiến là 79.419 tỷ đồng, trong đó có một số dự án động lực, quy mô lớn của các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào KKT Đông Nam của tỉnh.
So với năm 2017, tình hình thu hút đầu tư có những chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn quy mô dự án, tổng vốn đầu tư năm 2018 gấn 1.350 tỷ đồng, tăng gấp 5,7 lần so với năm 2017. Về giá trị SXCN năm 2018 ước đạt hơn 4.850 tỷ đồng tăng 21,3% với với năm 2017 và đạt 107,8% so với kế hoạch năm 2018; nộp ngân sách ước đạt 367 tỷ đồng tăng 4,9% so với năm 20;7, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 6.000 lao động…
Tại hội nghị, BQL Khu kinh tế trình bày một số vướng mắc hiện tại trong các lĩnh vực cũng như những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp; thông tin thêm về một số dự án động lực tại KKT Đông Nam Quảng Trị; giới thiệu các quy định mới của Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý KCN, KKT và quy định về công tác bảo vệ môi trường. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phổ biến thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII.
Trong khuôn khổ hội nghị, BQL Khu kinh tế tỉnh đã trực tiếp trao đổi, đối thoại và giải đáp những thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án và sản xuất kinh doanh hiệu quả; đồng thời tổng hợp, lựa chọn các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp về những vướng mắc trong quá trình hoạt động trong các KCN, KKT như các vấn đề liên quan đến thu thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; khai thác và sử dụng tài nguyên nước sạch... chuyển đến các sở, ngành, địa phương để giải đáp, trao đổi và trả lời cho các doanh nghiệp theo chức năng, thẩm quyền.
Trong thời gian tới, BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, SXKD tại KCN, KKT như: tiếp tục đổi đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký…
Dịp này, BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen cho 17 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT năm 2018.
Tiến Nhất

Bình luận của bạn về bài viết...