Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Quý I/2020, Thủy sản Mekong giảm gần 80% lợi nhuận
Chí Tín - 13/04/2020 21:35
 
Công ty cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM, sàn HoSE) cho biết, lợi nhuận sau thuế quý I/2020 đạt 665,8 triệu đồng, giảm 78,86% so với năm 2019.
Tài sản cố định hữu hình của thủy sản Meking đã khấu hao gần hết
Tài sản cố định hữu hình của thủy sản Meking đã khấu hao gần hết

Trước đó 1 năm trong quý I/2019, Thủy sản Mekong đạt lợi nhuận sau thuế là gần 2,5 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu của việc giảm lợi nhuận là do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu xuất khẩu của Công ty bị sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước với mức giảm 626 nghìn USD.

Thủy sản Mekong hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng thủy hải sản, thức ăn gia súc…

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Thủy sản Mekong đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đặt mục tiêu sản lượng mặt hàng đông lạnh 5.000 tấn, sản lượng chăn nuôi cá tra thương phẩm 4.000 tấn.

Mục tiêu doanh thu năm 2020 được đặt ra là 220 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng, chia cổ tức trên 0,5%.

Trước đó trong năm 2019, AAM đạt 216 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2019  là 211,4 tỷ đồng, nợ phải trả gần như không đáng kể chỉ với hơn 16 tỷ đồng.

Tài sản của Công ty chủ yếu nằm ở hàng tồn kho với giá trị tại ngày 31/12/2019 là 11,8 tỷ đồng, đầu ư tài chính nắn hạn 37 tỷ đồng.

Tài sản cố định của Công ty chỉ có 30 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình có giá trị chỉ còn 9,2 tỷ đồng.

Nguyên giá của tài sản cố định tuy có giá trị 87,3 tỷ đồng, nhưng giá trị hao mòn lũy kế tính đến hết năm 2019 đã lên tới hơn 78 tỷ đồng.

VASEP: Doanh nghiệp thuỷ sản đang thiếu kho lạnh trầm trọng
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa gửi công văn số 35/2020 đến Bộ trưởng Bộ NN&PT NT Nguyễn Xuân Cường về việc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư