Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 08:24:04
Quý I/2022, lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại giảm 41,9%, dòng tiền âm quý thứ 2 liên tiếp
Duy Bắc - 16/05/2022 14:44
 
Trong quý I/2022, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 1.077,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,44 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,1% và 41,9% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC - sàn HoSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 1.077,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,44 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,1% và 41,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 2,8% lên 3,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 11,95 tỷ đồng lên 41,84 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 42,7%, tương ứng giảm 50,95 tỷ đồng về 68,45 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 21,93 tỷ đồng lên âm 0,15 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,1%, tương ứng tăng thêm 1,63 tỷ đồng lên 24,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý I/2022, công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi giảm 40,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 11,61 tỷ đồng về còn 17,34 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh chủ yếu do công ty sụt giảm mạnh doanh thu tài chính và chi phí tài chính có dấu hiệu tăng mạnh trở lại.

Cơ cấu doanh thu và chi phí tài chính quý I/2022 của PPC (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu doanh thu và chi phí tài chính quý I/2022 của PPC (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính giảm mạnh chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm 56,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,44 tỷ đồng về 9,58 tỷ đồng; cổ tức, lợi nhuận được chia giảm 39,6%, tương ứng giảm 38,62 tỷ đồng về 58,87 tỷ đồng. Đối với chi phí tài chính, chi phí tăng chủ yếu do công ty giảm hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư từ 22,07 tỷ đồng về 0,2 tỷ đồng.

Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.427,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 277,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 85,88 tỷ đồng, công ty hoàn thành được 30,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 58,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 199,7 tỷ đồng (nguyên nhận chính tăng khoản phải thu). Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 461,6 tỷ đồng và trong kỳ không phát sinh dòng tiền tài chính.

Như vậy, trong kỳ công ty đã sử dụng tiền mặt để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Được biết, từ năm 2018 tới nay, Nhiệt điện Phả Lại liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh dương. Trong đó, năm thấp nhất là năm 2019 dương 267,1 tỷ đồng và năm cao nhất là năm 2018 dương 750,1 tỷ đồng. Như vậy, trong quý đầu năm, công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ năm 2018 tới nay.

Ngoài ra, nếu xét theo quý, đây là quý thứ 2 liên tiếp dòng tiền kinh doanh chính của công ty âm. Trong đó, quý IV/2021, dòng tiền kinh doanh chính âm 94,66 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại tăng 5,7% so với đầu năm lên 5.758,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.501,5 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.494,9 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 591,5 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 87,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 698,2 tỷ đồng lên 1.494,9 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 48,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 550 tỷ đồng về 591,5 tỷ đồng …

Như vậy, trong kỳ công ty đã giảm mạnh lượng tiền mặt để bù đắp dòng tiền cho hoạt động kinh doanh chảy vào các khoản phải thu tăng mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 16/5, cổ phiếu PPC tăng 550 đồng lên 17.900 đồng/cổ phiếu.

Nhiệt điện Phả Lại lỗ ròng lần đầu tiên từ quý II/2016
Từ quý II, doanh nghiệp đã lỗ gộp do kinh doanh dưới giá vốn. Đến quý III vừa qua, không còn khoản cổ tức nhận về từ công ty liên kết, lợi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư