Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Quý I/2023, lợi nhuận Nhà Khang Điền giảm 32,9% do hụt lãi từ giao dịch mua rẻ
Duy Bắc - 04/05/2023 09:16
 
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 198%, lên 425,31 tỷ đồng và lợi nhuận giảm 32,9%, về 201,07 tỷ đồng trong quý I/2023.

Lợi nhuận quý I/2023 giảm 32,9%, về 201,07 tỷ đồng

Nhà Khang Điền vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 425,31 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 201,07 tỷ đồng, giảm 32,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 328,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 254,46 tỷ đồng, lên 331,88 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 412%, tương ứng tăng thêm 10,26 tỷ đồng, lên 12,75 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,7%, tương ứng giảm 1,59 tỷ đồng, về 1,37 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5%, tương ứng giảm 3,61 tỷ đồng, về 68,62 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 96%, tương ứng giảm 292,76 tỷ đồng, về 12,35 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp trong kỳ tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 32,9%, về 201,07 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân chính là do sụt giảm mạnh lợi nhuận khác, tương ứng giảm 292,76 tỷ đồng.

Quý I/2023, lợi nhuận Nhà Khang Điền giảm 32,9% do hụt lãi từ giao dịch mua rẻ (Nguồn: BCTC)
Quý I/2023, lợi nhuận Nhà Khang Điền giảm 32,9% do hụt lãi từ giao dịch mua rẻ (Nguồn: BCTC)

Nhà Khang Điền có thuyết minh trong quý I/2023 không ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ so với cùng kỳ ghi nhận 308,4 tỷ đồng, đây chính là nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận khác so với quý I/2022.

Nhà Khang Điền
Nhà Khang Điền lãi 308,4 tỷ đồng trong quý I/2022 nhờ đánh giá lại khoản đầu tư vào Phước Nguyên (Nguồn: BCTC quý I/2022)

Trước đó, trong quý I/2022, Nhà Khang Điền ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ 308,4 tỷ đồng từ phần chênh lệch giữa sở hữu của nhóm Công ty trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được cao hơn giá phí khoản đầu từ vào CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên (nhận chuyển nhượng 60% vốn điều lệ Phước Nguyên với giá trị 620 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Nhà Khang Điền hoàn thành 20,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2022, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 2.912 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.103 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện trong năm 2021, và lần lượt hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu (kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng), hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận (lợi nhuận kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng).

Dòng tiền âm 1.017,4 tỷ đồng trong quý I/2023

Bên cạnh kinh doanh suy giảm, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính của Nhà Khang Điền tiếp tục âm thêm 1.017,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 480 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 44,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 303,3 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2018 tới năm 2022, Nhà Khang Điền liên tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh thâm hụt. Trong đó, năm 2018 ghi nhận âm 718,95 tỷ đồng; năm 2019 ghi nhận âm 163,53 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận dương 162,61 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 2.009,74 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận âm 1.046,74 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Nhà Khang Điền giảm 3,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 791,8 tỷ đồng, về 20.747,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 12.656,4 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.535,6 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.479 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong quý I/2023, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 47,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.316,7 tỷ đồng, về 1.479 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt suy giảm chủ yếu do kinh doanh thâm hụt dòng tiền và Công ty thực hiện giảm nợ vay.

Được biết, tại thời điểm cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 4,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 303,2 tỷ đồng, về 6.467,8 tỷ đồng và chiếm 31,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu KDH tăng 1.050 đồng lên 29.800 đồng/cổ phiếu.

Năm 2023, lợi nhuận Nhà Khang Điền có thể giảm 9%, về 987 tỷ đồng
Chứng khoán SSI vừa đưa ra Báo cáo phân tích về CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH – sàn HoSE) khi dự phóng tăng trưởng lợi nhuận âm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư