Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 16:03:34
Quý II/2021: Giá vốn và chi phí vọt tăng, lợi nhuận Lộc Trời giảm 60%
T.L - 03/08/2021 14:48
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021. Giá vốn và chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận quý II/2021 của LTG giảm tới 60% với cùng kỳ.
Lộc Trời giảm mạnh lợi nhuận quý 2/2021 do giá vốn lương thực tăng mạnh
Lộc Trời giảm mạnh lợi nhuận quý II/2021 do giá vốn lương thực tăng mạnh.

Doanh thu thuần của Lộc Trời tiếp tục tăng mạnh quý II/2021 với  2.724 tỷ đồng, tăng 86%. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng 122% khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 348 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính chỉ mang về 14 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới 56 tỷ đồng. Lộc Trời cũng ghi nhận khoản lỗ 145 triệu đồng trong các công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1 tỷ đồng.

Trong khi thu nhập hoạt động kém khả quan thì chi phí quản lý doanh nghiệp và hci phí bán hàng lại lần lượt tăng 17-20% kiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ còn 49 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với cùng kỳ.

Do hoạt động khác mang về 14,5 tỷ đồng lợi tiền lãi, lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 của Lộc Trời đạt 63,7 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty vẫn đạt doanh thu thuần 5.121 tỷ đồng , tăng132% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ quý 1/2021 doanh thu tăng trưởng mạnh. Chiếm cơ cấu lớn nhất về doanh thu là mảng  lương thực với 2.346 tỷ đồng, tăng 5,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn lương thực cũng tăng mạnh và “ngốn” gần hết doanh thu thuần. Mảng có doanh thu lớn thứ hai là thuốc bảo vệ thực vật với 2.160 tỷ đồng, tăng 1,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Do do, giá vốn của thuốc bảo vệ thấp nên biên lãi thuần được cải thiện, trở thành mảng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Lộc Trời đạt 20 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi tỷ giá. Chi phí tài chính tăng mạnh, nhất là chi phí lãi vay (70 tỷ đồng) và chi phí chiết khấu thanh toán (92 tỷ đồng).  

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp của công ty lên tới 519 tỷ đồng, tăng 139 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 36,5% so với cùng kỳ), trong đó riêng chi phí quảng cáo, khuyến mãi đã tăng gần 100 tỷ đồng, chi phí xuất khẩu tăng hơn 22 tỷ đồng…

Tổng cộng 6 tháng, công ty đạt lợi nhuận gộp 940 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.  Lợi nhuận trước thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng 139% so vơi cùng kỳ. Năm nay,  công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 507 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty mới đạt 36% doanh thu nhưng đã đạt hơn 51% lợi nhuận.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Lộc Trời hồi tháng 5/2021 đã thông qua tờ trình kế hoạch chia cổ tức năm 2020 (ở mức 15%) và dự kiến các năm sau sẽ tăng 5% theo từng năm đến mức 30% vào năm 2023.

ĐHĐCĐ của Lộc Trời cũng chấp thuận chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch này dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2020-2024, tới tỷ lệ phát hành tối đa 3%/năm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Cổ phiếu ESOP chỉ được phát hành khi lợi nhuận sau thuế hàng năm tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 10%, nếu thấp hơn sẽ không phát hành ESOP trong năm.

Trả lời cổ đông về mục tiêu lợi nhuận năm 2021 có thấp hay không, Tổng giám đốc Lộc Trời, ông Nguyễn Duy Thuận cho biết mảng nông nghiệp luôn phải chịu chi phối của thời tiết và dịch bệnh, đơn cử như dịch Covid-19. Các yếu tố này có thể dẫn đến ngưng trệ hoạt động của tập đoàn, của đối tác và của hệ thông logistics.

Lộc Trời thu về hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật
Doanh thu thuần quý I/2021 của Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG) tăng 1.664 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thuốc bảo vệ thực vật mang về hơn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư