Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Quý III/2019 lãi ròng của Vĩnh Hoàn giảm 35%, nhưng 9 tháng đã hoàn thành 80% kế hoạch năm
Phương Anh - 24/10/2019 08:34
 
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh 35% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.
.
9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của của Vĩnh Hoàn đạt 981 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, tính riêng quý III/2019, Vĩnh Hoàn mang về 1.882 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 26% so với cùng kỳ. Song, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43% và 11% so với cùng kỳ góp phần làm lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn giảm hơn 58% đạt 254 tỷ đồng.

Trước đó, Vĩnh Hoàn cho biết hoạt động kinh doanh của công ty đã gặp một số khó khăn trong qúy III đến từ việc các khách hàng Mỹ kéo dài chính sách giảm hàng tồn kho. Điều này đã ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu cá tra sang thị trường này, khiến doanh thu suy giảm.

Năm 2019, trước những khó khăn của ngành thủy sản Vĩnh Hoàn đã đặt kế hoạch kinh doanh tương đối thận trọng, cụ thể doanh thu chỉ tăng 8.4%, ước đạt 10.047 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đặt ra  là 1.255 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2018. 

Dựa trên mục tiêu đề ra, tính lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 5.699 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và thực hiện 57% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của của Công ty thủy sản này đạt 981 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, tương ứng với thực hiện được 80% kế hoạch năm 2019.

Tính đến hết 30/9/2019, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đã tăng 3% so với đầu năm lên gần 6.500 tỷ đồng với 72% là tài sản ngắn hạn chủ yếu là tiền gửi, các khoản phải thu và tồn kho. Trong đó, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đã tăng hơn 30% chủ yếu do tăng thành phẩm, đạt gần 1.779 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn còn tích lũy được khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khá lớn với gần 3.644 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng tài sản.

Vĩnh Hoàn: Giá trị xuất khẩu cá tra sụt giảm do khách hàng Mỹ giảm lượng hàng lưu kho
Tháng 8/2019 giá trị xuất khẩu của Vĩnh Hoàn đã giảm đến 31% so với cùng kỳ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư