Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 21:01:27
SAM Holdings hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, thu về gần 300 tỷ
Chí Tín - 29/09/2020 09:43
 
Công ty cổ phần SAM Holdings (mã SAM, sàn HoSE) vừa hoàn tất đợt phát hành 3.000 trái phiếu, số tiền thu về 300 tỷ đồng.
 lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại giảm 28,17% so với cùng kỳ
Quý II/2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của SAM Holdings giảm 28,17% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,9 tỷ đồng.

Đợt phát hành trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất danh nghĩa là 11%, trả lãi 6 tháng 1 lần. Mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Theo kết quả phát hành, trái chủ là nhà đầu tư trong nước chiếm đã mua số trái phiếu trị giá 299 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,67%.

Trong đó, 2 nhà đầu tư tổ chức mua 7,67%, đó là Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt và Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 610.

Các nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 92% số trái phiếu phát hành, trong số đó, các nhà đầu tư cá nhân đã mua tới 22,2 tỷ đồng trái phiếu, tỷ lệ 7,4%.

Tài sản đảm bảo cho số trái phiếu phát hành lần này là 24 triệu cổ phiếu Tổng công ty Sản xuất Xuất nhâp khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần và hơn 20 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú thọ làm tài sản đảm bảo cho số trái phiếu trên.

Giá trị tài sản đảm bảo được định giá là 561,2 tỷ đồng theo kết quả định giá thực hiện bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

Giá trị tài sản sẽ được xác định lại theo đình kỳ 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành hoặc tại từng thời điểm theo đề nghị của tổ chức phát hành hoặc các bên đảm bảo khác.

Trước hợp tài sản đảm bảo là cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thì giá trị mỗi cổ phiếu trong khối tài sản bằng giá trung bình trong 25 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu đó.

Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu của tổ chức phát hành không được bảm đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba.

SAM Holdings hiện có vốn điều lệ 2.565 tỷ đòng, vốn chủ sở hữu 2.885 tỷ đồng. Công ty  hoạt động trên 5 lĩnh vực chính là sản xuất dây cáp, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp và đầu tư tài chính.

6 tháng đầu năm 2020,doanh thu thuần của SAM Holdings đạt 806,2 tỷ đồng, giảm 31,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đạt hơn 7,5 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm 2019.

SAM Holdings chi hơn 160 tỷ đồng mua cổ phần Phú Hữu Gia
Công ty cổ phần SAM Holdings (mã SAM, sàn HoSE) dự kiến sẽ đầu tư mua hơn 16,3 triệu Công ty cổ phần Phú Hữu Gia.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư