Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Sàng lọc nhà thầu tham gia thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Anh Minh - 29/11/2022 09:26
 
Những yêu cầu dự kiến về năng lực thi công, tài chính, kinh nghiệm đối với nhà thầu đã được công bố nhằm đảm bảo tuyển chọn được những nhà thầu có năng lực thực sự để trao các gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu
Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.

“Bộ lọc” quan trọng

“Chúng tôi đã nhận được đơn xin được chỉ định thầu của khá nhiều doanh nghiệp xây dựng tên tuổi trong nước dưới hình thức nhà thầu độc lập và liên danh”, ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85, đơn vị được Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 cho biết.

Theo phê duyệt của Bộ GTVT, Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn được chia làm 2 gói thầu xây lắp, gồm Gói thầu số 11-XL có giá gói thầu tạm tính là 3.028 tỷ đồng và Gói thầu số 12-XL có giá gói thầu tạm tính là 6.141 tỷ đồng; Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh được chia làm 3 gói thầu xây lắp, gồm Gói thầu số 11-XL có giá gói thầu tạm tính là 3.690 tỷ đồng, Gói thầu số 12-XL có giá gói thầu tạm tính là 3.055 tỷ đồng, Gói thầu số 13-XL có giá gói thầu tạm tính là 6.242 tỷ đồng. Giá trị các gói thầu này đã bao gồm chi phí phục vụ công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, xây lắp.

Được biết, trong 5 gói thầu xây lắp nói trên, Ban Quản lý dự án 85 đã chọn Gói thầu số 11-XL, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu số 12-XL, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh là gói thầu khởi công và có thời hạn chót để tiếp nhận đơn xin tham gia trước 9 giờ ngày 26/11/2022. Các gói thầu còn lại có thời hạn nhận đơn xin tham gia trước 9 giờ ngày 20/12/2022.

12 gói thầu được chọn khởi công vào cuối tháng 12/2022

Gói thầu số 1 (Km479+117,18 - Km498+500) đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi
Gói thầu số 2 (Km514+300 - Km 544+300) đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng
Gói thầu số 3 (Km608+660 - Km624+228) đoạn Vũng Áng - Bùng
Gói thầu số 2 (Km655+285,04 - Km674+556,65) đoạn Bùng - Vạn Ninh
Gói thầu số 2 (Km708+350 - Km740+884,83) đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ
Gói thầu số 1 (Km0+000 - Km30+000) đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Gói thầu số 1 (Km0 - Km23+500) đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn
Gói thầu số 2 (Km24+900 - Km47+000) đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh
Gói thầu số 2 (Km24 - Km48+052) đoạn Chí Thạnh - Vân Phong
Gói thầu số 3 (Km343+650 - Km368+350) đoạn Vân Phong - Nha Trang
Gói thầu số 2 (Km33+000 - Km53+000) đoạn Cần Thơ - Hậu Giang
Gói thầu số 3 (Km91+800 - Km114+200) đoạn Hậu Giang - Cà Mau

Tại Thông báo lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông được công bố rộng rãi vào đầu tuần trước, Bộ GTVT đã dự kiến một số yêu cầu chủ yếu về năng lực hành nghề của tổ chức thi công xây dựng, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự đối với các gói thầu xây lắp.

Trong số các yêu cầu về năng lực tài chính để được xét chỉ định thầu, các nhà thầu độc lập phải có nguồn lực tài chính lớn hơn hoặc bằng giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo tháng) x 3; đối với nhà thầu liên danh, năng lực tài chính của tổng các thành viên cũng phải lớn hơn hoặc bằng giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo tháng) x 3.

Bên cạnh đó, doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong 3 năm gần đây (2019, 2020, 2021) của nhà thầu độc lập phải lớn hơn hoặc bằng (giá gói thầu - giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện hợp đồng tính theo năm) x 1,5. Đối với nhà thầu liên danh, tổng doanh thu bình quân hằng năm của các thành viên phải lớn hơn hoặc bằng (giá gói thầu - giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện hợp đồng tính theo năm) x 1,5.

Một tiêu chí quan trọng khác được Bộ GTVT đặt ra là, kể từ ngày 1/1/2015 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu độc lập phải tham gia thực hiện và hoàn thành tối thiểu 1 công trình đường bộ cấp I trở lên có giá trị công trình lớn hơn hoặc bằng 50% giá trị gói thầu dự kiến tham gia hoặc 2 công trình đường bộ cấp II có giá trị mỗi công trình lớn hơn hoặc bằng 50% giá trị gói thầu dự kiến tham gia.

Đối với nhà thầu liên danh, yêu cầu đặt ra là phải có thỏa thuận liên danh; số lượng thành viên trong liên danh không được vượt quá 5 thành viên; tổng kinh nghiệm của các thành viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu như đối với nhà thầu độc lập; kinh nghiệm chung của toàn liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên.

Những yêu cầu này không chỉ áp dụng cho 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án 85 triển khai, mà còn cho 10 dự án thành phần khác thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đang được Bộ GTVT triển khai chỉ định thầu.

“Đây là những bộ lọc quan trọng nhất để tuyển chọn được những nhà thầu có năng lực thực sự để trao các gói thầu xây lắp”, một lãnh đạo Bộ GTVT thông tin.

Công khai, minh bạch

Trên cơ sở các tiêu chí được Bộ GTVT công bố trong Thông báo lựa chọn nhà thầu cho 12 dự án thành phần, các nhà thầu sẽ tự đánh giá khả năng tham gia để gửi hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và đơn xin tham gia về các ban quản lý dự án. Sau khi hoàn thành Hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp, bao gồm dự toán chính thức được duyệt, các ban quản lý dự án sẽ hiệu chỉnh lại các tham số xét thầu để đánh giá các hồ sơ đề xuất phù hợp để chỉ định thầu.

Theo ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, chủ đầu tư 12 dự án thành phần cần phải rất khẩn trương tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu để kịp khởi công Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 vào cuối tháng 12/2022.

Hiện tại, Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án 6 chủ trì, phối hợp với các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát (bao gồm tiêu chí lựa chọn nhà thầu, hợp đồng) và xây dựng Hồ sơ mời thầu, hợp đồng gói thầu bảo hiểm công trình xây dựng; tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT để thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền; tổ chức triển khai đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Dự án.

Yêu cầu được Bộ GTVT đặt ra là Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu phải quy định chặt chẽ về trách nhiệm của nhà thầu, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng đối với nhà thầu liên danh; quy định cụ thể về việc quản lý chất lượng, tiến độ, xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Đặc biệt, Hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp cần quy định trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, quy định về việc mở tài khoản chuyên chi để quản lý chặt chẽ tiền tạm ứng, thanh toán hợp đồng đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng phục vụ gói thầu; quy định chi tiết các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá đảm bảo phù hợp quy định, phù hợp nguồn chỉ số giá do địa phương công bố...

“Giám đốc ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải đảm bảo trung thực, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đánh giá trong Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu được duyệt”, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo.

Hé lộ gói thầu lớn nhất Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2
Gói thầu xây lắp duy nhất thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang có giá trị lên tới 7.966 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư