Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 06 năm 2021, 02:00:11
Sắp công bố Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số Việt Nam
T.T - 10/05/2021 14:36
 
Thủ tướng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng "Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số", yêu cầu hoàn thành và công bố trong tháng 8 năm nay.

Nhận nhiệm vụ này, đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông khẳng định, nhiều nước trên thế giới đã nhận ra cơ hội từ công cuộc chuyển đổi số nói chung, sớm ban hành các chiến lược, chương trình hành động nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ở Việt Nam, kinh tế số và xã hội số thời gian qua đa phần là tự phát, nhưng tăng trưởng rất ấn tượng do hạ tầng viễn thông tốt, phủ sóng rộng, mật độ người dùng cao; do người Việt Nam yêu thích công nghệ, với khả năng ứng dụng công nghệ tốt nhất trong khu vực... Đó là lợi thế để Việt Nam chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tuy nhiên, hành trình này đã và đang cho thấy những hạn chế, thách thức lớn như hệ thống thể chế, pháp luật chưa đồng bộ, chưa thuận lợi; kỹ năng số và nguồn nhân lực số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Việc xây dựng và sớm ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số để huy động nguồn lực là vô cùng thiết thực cho công cuộc này.

[Infographic] ASEAN với chiến lược phát triển kinh tế số
Singapore - nước Chủ tịch ASEAN năm 2018 - đang hướng tới xây dựng khả năng phục hồi của ASEAN, khai thác cơ hội từ những công nghệ để đổi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư