SCIC thoái vốn hơn 62 tỷ đồng tại Agrimeco
Ngày 8/12 tới đây, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá toàn bộ phần vốn góp tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần (Agrimeco).
Agrimeco quản lý 7 công ty con và hoạt động trên 3 lĩnh vực chính
Agrimeco quản lý 7 công ty con và hoạt động trên 3 lĩnh vực chính

Tổng số cổ phần SCIC thoái vốn lần này là 6,235 triệu cổ phần, tương đương  62,35 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 29% vốn điều lệ. Mức giá khởi điểm 17.300 đồng/cổ phần.

Agrimeco tiền thân là Tổng công ty Cơ điện Nông nghiệp và Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được thành lập năm 1996 với nhiệm vụ trọng tâm là chế tạo máy móc thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp và thủy lợi.

 Năm 2003,  Tổng công ty Cơ điện Nông nghiệp và Thủy lợi và Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 1 được sáp nhập và trở thành Agrimeco với mục tiêu hình thành tập đoàn kinh tế đủ năng lực thực hiện các dự án mang tầm cỡ quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Năm 2013, Agrimeco thực hiện cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ 215 tỷ đồng.

Các cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của AGRIMECO gồm SCIC, Công ty quản lý quỹ Vietinbank, Hirosima Toyota Trading co., Ltd, Công đoàn Agrimeco.

Hiện nay, Agrimeco quản lý 7 công ty con và hoạt động trên 3 lĩnh vực chính, gồm: Thi công xây dựng các công trình thủy điện và dân dụng như thủy điện Sông Bung 2, thủy điện Chi Khê, dự án tòa nhà Vietinbank Tower…; Kinh doanh thương mại: cung ứng các sản phẩm cơ khí, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp; Sản xuất cơ khí: chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công phục vụ ngành thủy lợi, thủy điện, thực hiện dự án Nhiệt điện Long Phú 1.

Cơ cấu doanh thu năm 2016 của công ty gồm 15% đến từ hoạt động xây lắp, 21% đến từ hoạt động thương mại, 57% đến từ hoạt động cơ khí và 7% là doanh thu khác.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ năm 2015 – 2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

6T/2017

Tổng giá trị tài sản

1.884

1.794

4,8

2.040

Doanh thu thuần

1.068

741

30,6

214

Lợi nhuận sau thuế

12

14,5

20,8

-56,5

Tỷ lệ LNST/VCSH (%)

4,6

5,6

20,4

-

Cổ tức (%)

5

6

-

-

Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 đã kiểm toán và BCTC 6T/2017 của AGRIMECO

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

% tăng giảm so với 2016

Doanh thu thuần

1.219

64,4

Lợi nhuận sau thuế

19,91

35,7

Cổ tức (%)

6

-

Nguồn: AGRIMECO

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...