Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 04:06:52
Sẽ báo cáo Thủ tướng các doanh nghiệp nhà nước không công bố thông tin
 
Kể từ ngày 5/11/2015, DNNN sẽ phải thực hiện quy chuẩn minh bạch theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm duy trì cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ, đảm bảo tiếp nhận, công bố thông tin của các DNNN theo quy định tại Nghị định này.
So với doanh nghiệp đại chúng, quy chuẩn về minh bạch của DNNN có phần thấp hơn
So với doanh nghiệp đại chúng, quy chuẩn về minh bạch của DNNN có phần thấp hơn

DNNN phải công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường. Cụ thể, DNNN phải công bố kế hoạch phát triển trong 5 năm, công bố lương, thưởng hàng năm, báo cáo quản trị hàng năm của DN, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hàng năm… DN phải công bố thông tin trên trang điện tử của DN, đồng thời gửi báo cáo đến cơ quan chủ quản và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

So với DN đại chúng, quy chuẩn về minh bạch của DNNN có phần thấp hơn, khi DN niêm yết phải công bố báo cáo tài chính hàng quý và phải công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. DN đại chúng phải chịu chế tài xử phạt hành chính, mức phạt lên đến hàng trăm triệu đồng, khi chậm công bố thông tin mà không có lý do thỏa đáng.

Một trong những chế tài buộc DNNN phải minh bạch, theo Nghị định 81, là Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ công khai danh sách DN chậm minh bạch (chậm quá 20 ngày) và thông báo cho cơ quan chủ quản DNNN biết để đôn đốc thực hiện. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách các DNNN không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Từ 5/11, DNNN bắt buộc phải công bố công khai thông tin định kỳ
Với quy định cao hơn về nghĩa vụ công bố thông tin cùng cơ chế gắn trách nhiệm của từng vị trí công việc với yêu cầu công bố thông tin và chế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư