Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
"Soi" tình hình tài chính của nhà thầu
Anh Ngọc - 17/10/2019 07:16
 
Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán trong 3 năm 2016, 2017, 2018 và nhà thầu thuộc đối tượng phải kiểm toán nhưng chỉ nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, 2017 thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang đặt câu hỏi như sau: Công an tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện đấu thầu rộng rãi gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Có 2 nhà thầu tham gia, trong đó có 1 nhà thầu (thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán) chưa có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (theo hồ sơ mời thầu yêu cầu là báo cáo kiểm toán 2016-2018), nhưng có bản cam kết tài chính lành mạnh và báo cáo tài chính (chưa kiểm toán) năm 2018.

Đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang hỏi, đơn vị có thể chấp nhận hồ sơ của nhà thầu đó vượt qua bước đánh giá về hồ sơ kỹ thuật tiến vào bước 2 mở hồ sơ đề xuất về tài chính hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015, Mẫu hồ sơ mời thầu hàng hóa một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính trong vòng một số năm theo quy định của hồ sơ mời thầu để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh, theo đó, nhà thầu phải kê khai và nộp tài liệu theo Mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp của Công an tỉnh Tuyên Quang, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá đã nêu trong hồ sơ mời thầu, trên cơ sở hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán trong 3 năm 2016, 2017, 2018 và nhà thầu thuộc đối tượng phải kiểm toán nhưng chỉ nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, 2017 mà không có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; nhà thầu được bổ sung tài liệu làm rõ năng lực, kinh nghiệm trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Sau khi làm rõ, nếu nhà thầu không bổ sung được báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 thì được coi không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với nội dung này.

Có bắt buộc ghi tên nhà thầu phụ trong hợp đồng giữa nhà thầu chính và chủ đầu tư?
Theo quy định, hồ sơ dự thầu là một thành phần của hồ sơ hợp đồng. Việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu phải tuân thủ quy định trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư