Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 09:52:59
Sơn La: Giải thể 3 công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp
Như Chính - 27/09/2016 13:57
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020.
Tỉnh Sơn La
Tỉnh Sơn La

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu.

Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Phù Yên thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Chuyển thành ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu giải thể 3 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Mường La, Mộc Châu và Sông Mã.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của từng công ty sau sắp xếp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Sơn La xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích đất đơn vị giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư