Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
SSI trình kế hoạch tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng, giá phát hành gấp rưỡi mệnh giá
Thanh Thuỷ - 18/11/2021 07:34
 
Ngay sau đợt phát hành vừa hoàn tất hồi cuối tháng 10, SSI đang chuẩn bị trình cổ đông thông qua phương án phát hành mới cũng qua phương thức chào bán cho cổ đông, tỷ lệ 2:1.

Ngày 17/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI ( SSI - sàn HoSE) vừa ban hành nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông băng văn bản để thông qua phương án tăng vốn mới, dự kiến nâng vốn điều lệ lên xấp xỉ 15.000 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án này, Chứng khoán SSI dự kiến chào bán xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 15.000 tỷ đồng nếu hoàn tất phân phối 100% lượng cổ phiếu phát hành. Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. 

Trước đó, công ty đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đợt phát hành chỉ vừa hoàn tất vào ngày 21/10/2021. Hiện vốn điều lệ của SSI đã tăng lên xấp xỉ 9.848 tỷ đồng và đang giữ vị trí đầu tiên về quy mô vốn điều lệ của nhóm các công ty chứng khoán.

Theo HĐQT Chứng khoán SSI, sự tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán năm 2021 đòi hỏi các công ty chứng khoán cần tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng giao dịch chứng khoán và có thể cung cấp sản phẩm mới trong năm 2022 và các năm tiếp theo.  

Đại diện SSI cho biết việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Thời gian dự kiến chào bán là năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Năm 2021 ghi nhận làn sóng tăng vốn mạnh mẽ của các công ty chứng khoán. Không ít công ty huy động được nguồn tiền mới từ các cổ đông thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu hay các đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Vài ngày trước, VNDirect cũng vừa mới công bố tài liệu họp chuẩn bị cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 6/12. Công ty này đã t lên phương án chào bán khoảng 435 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 12.000 tỷ đồng nếu đợt chào bán diễn ra thành công.

Top 10 vốn điều lẹ tại nhóm công ty chứng khoán tạo ngày 30/9/2021
Top 10 công ty chứng khoán có vốn điều lệ tại ngày 30/9/2021
“Gồng lãi” mỏi tay, cổ đông Chứng khoán APEC nhất trí tăng vốn lên 3.200 tỷ đồng
Với sự hưng phấn của cổ đông trước diễn biến tăng phi mã cổ phiếu APS, kỳ họp ĐHĐCĐ của Chứng khoán APEC thông qua các tờ trình một cách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư