Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2022, 01:17:06
Tag: đầu tư ppp
  • Tín dụng BOT, BT có “nổ”?
    Sẽ là quá sớm khi có ý kiến cho rằng, “quả bóng” tín dụng BOT, BT sắp “nổ” nếu chỉ dựa vào việc một số khoản vay BOT giao thông sắp bị ngân hàng đưa vào nhóm nợ xấu. Song rõ ràng, việc có tới gần một nửa số dự án BOT giao thông bị hụt doanh thu, trong đó không ít dự án đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn, thậm chí thu không đủ trả chi phí lương và duy tu công trình là điều không thể xem nhẹ.
  • Chỉ rõ trách nhiệm trong lập dự án PPP
    Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) lần đầu tiên quy định cụ thể quy trình, thủ tục lập danh mục dự án PPP, bao gồm cả trường hợp dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập và dự án do nhà đầu tư đề xuất.