Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 19 tháng 06 năm 2024,
Tag: gs-ts. tô trung thành
  • Cần có ưu đãi đầu tư phù hợp để tăng thu hút FDI
    Theo GS-TS. Tô Trung Thành (Trường đại học Kinh tế quốc dân), trong ngắn hạn, kinh tế đối ngoại tiếp tục là trụ cột chính cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, vì vậy, cần có giải pháp cụ thể và những ưu đãi đầu tư phù hợp để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).