Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 18 tháng 06 năm 2024,
Tag: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016
  • Kế sách cho năm 2016
    Hôm nay (28/12) và ngày mai, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sẽ được tổ chức, với một trong những mục tiêu hàng đầu là vạch ra các giải pháp nhằm thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2016. Đây là sự kiện thường niên, nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm tới.