Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Tag: luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
  • Ngừa nguy cơ cài cắm lợi ích trong quy hoạch
    Khi Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn chuẩn bị được trình Quốc hội, yêu cầu xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế xin - cho, cài cắm lợi ích trong nhiều khâu của hoạt động quy hoạch lại được đặt ra.