Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 01 năm 2022, 15:35:20
Tham gia gói thầu hỗn hợp phải đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh
Anh Ngọc - 26/10/2018 07:25
 
Nhà thầu từng tham gia gói thầu thiết kế kỹ thuật tổng thể có thể tiếp tục tham gia gói thầu hỗn hợp xây dựng được không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Khúc Thị Phương Giang (tỉnh Điện Biên) đặt câu hỏi như sau: Công ty A trước kia làm nhà thầu phụ của nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X. Vậy công ty A liên danh với công ty B tham dự gói thầu hỗn hợp của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X thì có vi phạm về bảo đảm cạnh tranh không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Đối với vấn đề của bà Giang, nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Gói thầu nào không cần theo quy định về bảo đảm cạnh tranh?
Một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác cùng tham dự thầu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư