Thanh Hóa đôn đốc tiến độ triển khai 82 dự án lớn trên địa bàn
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch về tiến độ triển khai thực hiện 82 dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn.
.
Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch về tiến độ triển khai thực hiện 82 dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn

Mục đích của kế hoạch này là phân công cụ thể nhiệm vụ theo dõi các dự án cụ thể để Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn; phân công các sở, ban, ngành làm nhiệm vụ đấu nối, tạo sự chủ động và nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; xác định rõ mốc thời gian hoàn thành các công việc, làm cơ sở để đôn đốc kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao…

Đáng chú ý trong danh mục 82 dự án lớn được phân công, phân nhiệm theo dõi, đôn đốc đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh có các dự án như Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2; các dự án của Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn FLC, Tập đoàn xây dựng Miền Trung…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân được phân công lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi thực hiện kế hoạch, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, cập nhật tình hình triển khai dự án vào ngày 15 hàng tháng (tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc) và tổ chức giao ban định kỳ để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Sĩ Chức

Bình luận của bạn về bài viết...