Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 19:05:36
Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên
Huệ Nguyễn - 15/09/2022 14:53
 
Tại Kết luận số 477/KL-TTr ngày 29/8/2022, Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ nhiều hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý dự án do Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên làm chủ đầu tư.

Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Điện Biên.

Tại thời điểm thanh tra, công ty có vốn điều lệ 396.884.530.000 đồng, trong đó cổ đông là Nhà nước chiếm giữ 99,415% vốn điều lệ.

Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra 25 dự án do công ty làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 71.224 triệu đồng, đã phát hiện một số vi phạm.

Nhiều vi phạm về đấu thầu

Theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư chưa thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; việc đăng ký, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không đúng thẩm quyền theo quy định.

Đối với các gói thầu tư vấn tại cả 25 dự án, chủ đầu tư không thực hiện việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Khu vực hồ cung cấp nước cho nhà máy nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) còn một số hạn chế, khuyết điểm như:

Tại mục “tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm của HSMT xây lắp” yêu cầu giá trị doanh thu bình quân xây dựng hàng năm, giá trị tối thiểu của hợp đồng tương tự, yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện hợp đồng tại một số dự án không đúng quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp; yêu cầu nộp báo cáo tài chính 3 năm 2016 - 2018 là chưa phù hợp 3 năm gần nhất 2017 - 2019; yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu thiết bị chưa đúng.

Hồ sơ mời thầu E-HSMT (đấu thầu qua mạng) một số điểm thực hiện chưa đúng theo Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Mục đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của HSMT tại mộ số dự án chưa đúng theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT: Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu chưa đảm bảo giá trị yêu cầu thông thường; yêu cầu nguồn lực tài chính chưa đáp ứng giá trị yêu cầu thông thường.

Chưa thực hiện công khai số điện thoại cán bộ phụ trách phát hành HSMT; công khai đường dây nóng của Báo Đấu thầu khi phát hành HSMT/HSYC để nhà thầu có thể phản ánh kịp thời về các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu theo Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước tại một số dự án.

Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu của đơn vị tư vấn chưa chính xác, tại một số dự án hồ sơ dự thầu của các đơn vị trúng thầu chưa đáp ứng được đầy đủ tiêu chí của HSMT nhưng đơn vị tư vấn vẫn đánh giá đạt, làm cơ sở đưa ra kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công tác lập, thẩm tra, thẩm định tồn tại nhiều sai phạm

Kết luận thanh tra chỉ rõ, trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán, ký hợp đồng, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán có nhiều vi phạm, tồn tại.

Một số dự án xác định dự toán xây dựng công trình không đúng theo quy định; không đưa vào dự toán giá trị chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí tư vấn quản lý dự án, chi phí khác.

Tại dự án cải tạo các tuyến ống mạng cấp II+III tại thành phố Điện Biên Phủ, chủ đầu tư tự ý điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng khi chưa có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư là UBND tỉnh Điện Biên theo Điều 143 Luật Xây dựng 2014.

Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà máy nước các huyện thị, công tác giám sát thi công xây dựng chưa đảm bảo theo quy định về mặt thời gian.

Công tác nghiệm thu lắp đặt thiết bị tại dự án lắp đặt hệ thống Javen khử trùng nhà máy nước huyện Mường Ảng, chưa đáp ứng đúng theo yêu cầu của hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư.

Tại một số dự án, chủ đầu tư chưa báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để tổng hợp, theo dõi theo điểm đ khoản 1 Điều 32 và thực hiện quyết toán hợp đồng thi công xây dựng khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu theo khoản 4 Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; đưa công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu của Sở Xây dựng.

Công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số dự án không chính xác; quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán không phát hiện để điều chỉnh. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với giá trị 161.547.000 đồng.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 161.547.000 đồng; đồng thời, yêu cầu công ty tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan.

Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên (Diwaco) - tiền thân của Công ty là Đội xây lắp đường nước tại thị xã Lai Châu được thành lập ngày 31/03/1993. Hiện nay, sản phẩm, dịch vụ chính của công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu dân sinh và các ngành kinh tế khác. Ngoài ra, Công ty còn mở rộng ngành nghề thi công xây dựng các công trình và kinh doanh vật tư phụ tùng thiết bị ngành nước.

Công ty có nhiệm vụ cung cấp nước sạch mạng cấp I, cấp II và toàn bộ mạng cấp III trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ và 8 huyện, thị khác của tỉnh Điện Biên (Bao gồm: Thị xã Mường Lay, Huyện Điện Biên, Huyện Điện Biên Đông, Huyện Mường Ảng, Huyện Mường Chà, Huyện Tủa Chùa, Huyện Tuần Giáo, Huyện Mường Nhé), với tính chất phục vụ là chủ yếu.

Theo báo cáo tài chính quý I/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp là gần 397 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP cấp nước Điện Biên đạt hơn 24 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt hơn 108 triệu đồng.

Liên quan đến những sai phạm của Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, hồi tháng 7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên.

Theo đó, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, năm 2020, Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 6.402.784.000 đồng cho 1 cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 05/6/2020 nhưng không nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với UBCKNN).

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên bị phạt hành chính số tiền 80.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Đồng thời, công ty phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán, phát hành và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà Công ty mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vi phạm đấu thầu lĩnh vực y tế: Lo ngại về tính minh bạch
Những lo ngại về tính minh bạch trong đấu thấu thuộc lĩnh vực y tế đang gia tăng khi nhiều vi phạm tiếp tục bị các cơ quan hữu trách điểm mặt,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư