Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Thanh tra dự án đường 5 kéo dài và đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì
Linh Vân - 25/02/2014 16:17
 
Đoàn Thanh tra Chính phủ do Phó tổng thanh tra Nguyễn Đức Hạnh làm trưởng đoàn vừa công bố quyết định thanh tra năm 2014 đối với 2 dự án tại Hà Nội. Đó là Dự án đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long và quyết định thanh tra Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, thành phố Hà Nội.


Dự án đường 5 kéo dài nằm trong diện bị thanh tra

Nội dung thanh tra Dự án đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui - Đông Trù – Phương Trạch - Bắc Thăng Long tập trung vào việc kiểm tra việc thực hiện chủ trương đầu tư, lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, lập thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, việc thu hồi đất, giao đất và công tác bồi thường tái định cư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Nội dung thanh tra Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, thành phố Hà Nội gồm: Các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư. Trong đó đi vào 3 nội dung cơ bản là công tác giao đất, giải phóng mặt bằng tái định cư; đầu tư xây dựng cơ bản và thanh quyết toán.

Thời hạn thanh tra 70 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (25/2/2014).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư