Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 14:31:07
Thanh tra giám sát ngân hàng đã chuyển giao cho cơ quan công an 701 vụ việc
H.T - 10/11/2022 15:20
 
Trong vòng 10 năm qua, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng đã tiếp nhận 14.739 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan Công an 701 vụ việc.

Chiều ngày 10/11/2022, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong 10 năm qua (từ năm 2011 đến năm 2021), Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý các hành vi, vụ việc cụ thể có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phát hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; thanh tra, tự kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm tra nội bộ, phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh; kiểm soát tài sản, thu nhập…

Trong kỳ kiểm tra, đã phát hiện, chuyển giao 73 nguồn tin về tội phạm đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng đã tiếp nhận 14.739 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan Công an 701 vụ việc.

Cơ quan Giám định Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 296 quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, đã giải quyết 273 quyết định, từ chối 23 quyết định (do không thuộc phạm vi giám định hoặc không đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để giám định hoặc có nội dung trưng cầu giám định giống với kết luận giám định đã ban hành).

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại: Nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của một số cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong ngành có lúc, có nơi chưa đầy đủ, còn xem đây là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng thương mại có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Số vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển sang Cơ quan điều tra xử lý còn ít, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình. Công tác giám định đối với một số vụ án, vụ việc chưa kịp thời, gặp nhiều khó khăn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua và yêu  cầu khắc phục những hạn chế.

Đối với ngành Ngân hàng, trưởng đoàn kiểm tra nhắc nhở cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phát hiện kịp thời các sai phạm, kiến nghị xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm.

Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; kịp thời khắc phục các hạn chế, sai phạm mà báo cáo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có các biện pháp thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, nhất là trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.  

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tiếp tục triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong thời gian tới.

Thanh tra ngân hàng "ôm” nhiều trái phiếu doanh nghiệp, sở hữu chéo vẫn khó nhận diện
Trong báo cáo gửi tới Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước thừa nhận, việc xử lý sở hữu chéo vẫn rất khó khăn trong trường hợp cổ đông lớn và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư