Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 11 năm 2020, 18:29:44
Thêm một doanh nghiệp vận tải lên sàn UPCoM
Chí Tín - 22/08/2020 20:41
 
Ngày 24/8, cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán TR1.
Traco đang có mục tiêu mở rộng mạng lưới vận tải, giao nhận, kho bãi
Traco đang có mục tiêu mở rộng mạng lưới vận tải, giao nhận, kho bãi

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 4.592.490 cổ phiếu, tương ứng với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 45.924.900.000 đồng. 

Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco tiền thân là Công ty Đại lý Vận tải và Liên hiệp vận chuyển, thành lập năm 1969.

Đây là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải, liên hiệp vận chuyển, giao nhận kho vận, dịch vụ logistics…

Công ty được chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần vào năm 1999 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Qua 9 đợt tăng vốn, vốn điều lệ hiện tại của công ty là 45,9 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm hoạt động logistics, hoạt động vận tải, hoạt động kho bãi, hoạt động thương mại và các hoạt động khác.

Đối với chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, công ty tổ chức các chuỗi dịch vụ logistics phục vụ nhu cầu xã hội với các mặt hàng có tính chất đặc thù như lưu huỳnh, phân bón, sắt thép,…

Đối với hệ thống kho bãi, Công ty cung cấp các giải pháp lưu trữ và phân phối hàng hóa thông qua mạng lưới kho bãi tại các đầu mối giao thông vận tải như cụm kho Lào Cai, cụm kho Hải Phòng, cụm kho Cửa Lò,…

Công ty cũng đầu tư, liên kết huy động sử dụng số lượng lớn phương tiện vận tải, xếp dỡ ở các đầu mối giao thông vận tải để tổ chức vận chuyển hàng hóa tại các đầu mối.

Trong thời gian tới, công ty này sẽ tiếp tục tập trung xây dựng phát triển nguồn nhân lực và mở rộng quy mô, nâng dần tỷ trọng các ngành nghề mới như thương mại vận tải.

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Tổng giá trị tài sản

367,9

365,6

Vốn chủ sở hữu

110,2

101,5

Doanh thu thuần

1.176,4

1.231,4

Lợi nhuận sau thuế

14,5

7,2

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

27.605

25.425

 Dự kiến doanh thu lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

Vốn điều lệ

45,9

Doanh thu thuần

1.066,3

Lợi nhuận sau thuế

6,4

Cổ tức (%)

10

 

2 cổ phiếu mới lên UPCoM ngày 29/6
Ngày 29/6/2020, sàn UPCoM đón 2 cổ phiếu mới là MA1 của Công ty cổ phần Thiết bị và LMH của Công ty cổ phần Landmark Holding.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư