Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 10 năm 2021, 20:23:21
Thoái vốn Nhà nước: Bình Định đề xuất tiếp tục giữ 51% vốn tại BDE.JSC và QUYPALICO
Hà Minh - 07/09/2021 09:10
 
Trong 10 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch chuyển đổi, sắp xếp và thoái vốn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Định đề xuất Nhà nước tiếp tục nắm giữ 51% vốn điều lệ tại hai doanh nghiệp.
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Bình Định vừa có báo cáo kế hoạch thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 đối với Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Đề xuất Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 theo thực tế tại địa phương lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 sẽ tiến hành chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn tại 10 doanh nghiệp. Trong đó, đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hiện có tại thời điểm tháng 8/2021 là 05 doanh nghiệp, gồm. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định; Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn; Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 2.

Đối với 5 doanh nghiệp này, tỉnh Bình Định đề xuất phương án sắp xếp theo hình thức tiếp tục duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2021-2025.

Đối với doanh nghiệp có phần vốn nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại thời điểm tháng 8/2021 là 03 doanh nghiệp, bao gồm: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; Công ty cổ phần Môi trường Bình Định (BDE.JSC); Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (QUYPALICO).

Ở nhóm doanh nghiệp này, tỉnh Bình Định đề xuất Chính phủ cho phép Nhà nước tiếp tục nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định . Lý trong 03 năm 2018, 2019 và 2020 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đều trên 50% và bình quân trong 03 năm là 67,65%.

Cùng đề xuất nhà nước được tiếp tục nắm giữa từ 51% vốn điều lệ, Bình Định kiến nghị cho Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. Lý do, theo UBND tỉnh Bình Định, trong 02 năm 2018 và 2019 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của công ty đều trên 50%, riêng năm 2020 là 49%. (Năm 2019 một số hạng mục của công trình kinh doanh (chủ yếu là xây lắp) dù đã thực hiện xong nhưng các chủ đầu tư không đủ vốn thanh toán (về nghiệp vụ kế toán là treo nợ công trình dở dang), làm cho tỷ lệ công ích trên tổng doanh thu cao 64%.

Qua năm 2020 chủ đầu tư trả nợ và ghi nhận doanh thu, dẫn đến 5 tỷ trọng doanh thu kinh doanh năm 2020 có sự biến động so với các năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu công ích bình quân trong 03 năm là 56%; do đó đề xuất Nhà nước tiếp tục nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn trong giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ hiện tỉnh Bình Điện có hai doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ hiện có tại thời điểm tháng 8/2021.

Hai doanh nghiệp này hiện đang được tỉnh Bình Định tiến hành sắp xếp theo hình thức thoái toàn bộ vốn giai đoạn 2021-2025 (thời gian hoàn thành dự kiến giai đoạn 2024-2025). Đó là Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định và Đối với Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định.

Tuy nhiên, ở cả hai doanh nghiệp này liên tiếp trong 03 năm vừa qua, giá cổ phiếu liên tục giảm nên Bình Định đề xuất giãn thời gian thoái toàn bộ vốn giai đoạn 2024- 2025.

Trước đó, hai doanh nghiệp này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020.

Giá cổ phiếu giảm, Bình Định xin giãn thoái vốn nhà nước tại Bidiphar
Lý do UBND tỉnh Bình Định đưa ra là do giá cổ phiếu của Bidiphar (HoSE: mã DBD) liên tục giảm, thoái vốn trong thời điểm này gây thất thoát cho nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư